St. Egbertusschool
Home>Groepen>Groep 5

Groep 5

Wij zijn een heel gezellige groep 5! In totaal zitten er 28 leerlingen in onze klas en we hebben maar liefst vier juffen! Op maandag, dinsdag en woensdag werkt juf Judith in onze groep. Op donderdag en vrijdag wordt juf Marieke vervangen door juf Jessica. Omdat we zo’n grote groep zijn, hebben we het geluk dat we op maandag, dinsdag en vrijdag hulp krijgen van een onderwijsassistente: juf Nicole.

Sinds dit jaar werken we voor het eerst met tablets en dat is ontzettend leuk! In het begin moesten we even wennen, maar nu gebruiken we al voor meerdere vakken onze tablet. Ook zijn we verder gegaan met het leren van de tafels. Hiervoor krijgen we huiswerk, maar we spelen in de klas ook leuke spelletjes om de tafels samen te leren. Hopelijk hebben we eind groep 5 allemaal onze tafeldiploma verdiend!

Verder hebben we een aantal nieuwe vakken dit schooljaar, namelijk aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. We hebben een vol lesprogramma, maar onze juffen doen goed hun best om ook voor ontspanning te zorgen. Dit doen we met energizers en door het verdienen van beloningen.

We vinden het fijn om bij elkaar in de klas te zitten en gaan er samen met onze juffen een heel fijn en leerzaam schooljaar van maken!!