St. Egbertusschool
Home>Nieuws>Advent en Kerst

Advent en Kerst

woensdag 6 december 2017

Advent en Kerst

Advent:

Zondag 3 december was de eerste zondag van de advent. Dit zijn de vier weken voor kerst waarin we ons gaan voorbereiden op het kerstfeest. In de school hangen adventskransen en in de klassen zal aandacht worden besteed aan de advent. Dit schooljaar gaan we net als vorig schooljaar de adventsvieringen met alle kinderen van onze school in de gymzaal vieren. Deze adventsvieringen zijn op vrijdag van 8.30 uur tot 9.15 uur. De eerste viering is op vrijdag 8 december. We zullen samen met de kinderen liedjes zingen en er zal een verhaal worden uitgebeeld. Ook mogen kinderen een gebedje voorlezen of een instrument bespelen. We hopen dat het drie sfeervolle vieringen worden.

Kerstviering donderdag 21 december:

De kerstviering zal dit jaar gevierd worden op donderdag 21 december. De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben donderdagmiddag (12.00 uur) vrij en komen ’s avonds weer op school voor de kerstviering. Tijdens deze kerstviering zullen de kinderen gaan genieten van een kerstbuffet. Dit buffet zal gemaakt worden door de ouders.
We hebben dit jaar een ander programma dan de afgelopen jaren. We gaan eten in de groepen en we vieren de vierde adventsviering in de gymzaal. Over de exacte tijden en invulling ontvangt u nog een brief. In die brief wordt u o.a. gevraagd een gerechtje voor een buffet te maken.

Op vrijdag 22 december begint voor alle kinderen om 12.00 uur de kerstvakantie.