Inloggen
Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders
preview
Nieuwsbrief Oktober 2020
Welkom:

We heten Lyvienna, Novaly, Aras en Victoria van harte welkom en wensen hun een fijne tijd op de St. Egbertusschool.

 

Coronamaatregelen:

Naar aanleiding van de recente aanscherping van de maatregelen zijn de landelijke richtlijnen in het protocol voor basisonderwijs op onderdelen aangepast. 

Binnen Varietas is afgesproken dat de eerder gemaakte afspraken van toepassing blijven: 

 • Blijf met elkaar scherp op de 1,5 meter afstand. 
 • Blijf alert op de hygiëne maatregelen. 
 • Voorkom samenscholen. 
 • Collega’s gaan na schooltijd in principe direct naar huis. Wanneer de voorkeur wordt gegeven aan het werken in de klas na schooltijd, dan is dit mogelijk mits er aan de maatregelen wordt voldaan. 
 • Oudergesprekken, informatieavonden en andere contactmomenten met ouders vinden digitaal of telefonisch plaats. 
 • Mocht er aanleiding toe zijn, dan kan de directeur beslissen om van de afspraken af te wijken en ouders fysiek uit te nodigen. Altijd met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. 
 • Bezoek van derden op onze scholen wordt beperkt tot dat wat echt nodig is in het belang van goed onderwijs voor onze leerlingen. 
 • We blijven registreren, zodat we weten wie er op welk moment in school is geweest. 

Aanvullend is het volgende afgesproken: 

 • In de gangen en gemeenschappelijke ruimtes van de St. Egbertusschool dragen volwassenen een mondneusmasker. In de ruimte waar het overleg zal plaatsvinden en de RIVM maatregelen gehandhaafd kunnen worden, mag het mondmasker af. 
 • Vergaderingen en overleggen worden zoveel mogelijk digitaal gehouden. 
 • Stagiaires van de PABO en het MBO blijven welkom op de scholen m.u.v. stagiaires voor snuffelstages. Zij dienen zich nadrukkelijk te houden aan de richtlijnen en de door ons gemaakte afspraken en de externe begeleiding in de school wordt beperkt tot het hoogstnoodzakelijke. 

Een verzoek aan alle ouders die na schooltijd hun kind(eren) komen ophalen: let a.u.b. op de onderlinge afstand van 1.5 meter. Er is ruimte genoeg dus zorg ervoor dat iedereen zich veilig kan voelen, ook buiten de school.  

I.v.m. de ventilatie staan er regelmatig ramen en deuren open. We merken dat het daardoor soms wat frisser is in de school. Klaagt uw kind hierover, geef hem of haar dan een extra vest of trui mee naar school.  

10 minuten gesprekken

Op 16 en 19 november staan de 10-minutengesprekken gepland. Deze zullen we dit keer i.v.m. Covid-19/ corona telefonisch of online gaan voeren middels Teams. U heeft allemaal een brief meegekregen waarop u kunt aangeven op welk tijdstip u gebeld kunt worden. Graag inleveren voor dinsdag 10 november

Huiswerk bij quarantaine

Het komt steeds vaker voor dat niet alleen volwassenen in quarantaine moeten, maar ook leerlingen van onze school zitten af en toe in quarantaine. Op school ligt nu de nadruk op het fysiek geven van onderwijs voor de groep. Leerlingen die thuis zijn i.v.m. quarantaine krijgen huiswerk dat ze zoveel mogelijk zelfstandig kunnen maken. 

 • De leerlingen van groep 1 en 2 kunnen aan het werk met Onderbouwd-online. De betreffende ouders krijgen de link toegestuurd. 
 • De leerlingen van groep 3 en 4 krijgen werkbladen of werkboeken om in te werken. Ook kunnen zij aan het werk met een tablet of laptop. De leerkracht zorgt voor de inlogcodes.
 • De leerlingen van groep 5 t/m 8 werken met Snappet. De opdrachten worden per dag klaargezet. 
Betaling ouderbijdrage vorig schooljaar:

Helaas zijn er nog steeds ouders die de ouderbijdrage van vorig schooljaar (€20,00) niet hebben betaald. U heeft hier al meerdere mailtjes over ontvangen. Ondertussen zijn de cadeaus voor 5 december voor dit schooljaar al betaald en binnen. Wij zouden het zeer op prijs stellen dat u zo snel mogelijk betaald. Alvast bedankt.

Betaling ouderbijdrage dit schooljaar:

Ook dit schooljaar willen wij alle ouders weer vragen om de ouderbijdrage voor uw kind te betalen. De ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, laatste schooldag en natuurlijk het schoolreisje. U kunt de ouderbijdrage (€40,00 per kind) betalen door het geld over te maken op het rekeningnummer: NL85ABNA062.26.37.568  t.n.v. Oudercommissie Egbertusschool, onder vermelding van naam en achternaam en groep van uw kind(eren). Mocht u liever contant betalen dan kan dit alleen bij de directeur van de school (Myriam Weersink). Ouders die vorig schooljaar €40,00 hebben betaald hoeven dit schooljaar maar €20,00 te betalen.

Mocht u problemen hebben met het betalen van de ouderbijdrage willen we u vragen om contact te leggen met de directie, zodat we een betaalregeling kunnen treffen.

Stichting leergeld:

Als u moeite heeft met de betaling van de ouderbijdrage komt u misschien in aanmerking om gebruik te maken van de stichting leergeld.

Ik wil u nogmaals de website doorgeven. U moet hier wel zelf een aanvraag doen.

https://www.leergeld.nl/almelo/

Streetwise dinsdag 11 november:

Volgende week dinsdag (11 november)hebben we streetwise van de ANWB. Dit is een verkeersproject waar we iedere twee jaar aan meedoen. De kinderen hebben allemaal een folder gekregen, zodat u kunt zien wat het programma is. De kinderen van groep 5 en 6 zijn buiten de school. Zij hebben een les in de Meidoornstraat. We gaan hier lopend naartoe.

De kinderen van groep 7 en 8 moeten hun fiets meenemen naar school!

Inline image

Schoolfruit : (9 november t/m 15 april):

Ook dit schooljaar doet onze school weer mee aan het schoolfruit- project. Vanaf volgende week wordt het fruit geleverd. Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen goed en gezond eten. Een belangrijk onderdeel van gezonde voeding is fruit. Tijdens de weken van het schoolfruit krijgen de kinderen drie dagen per week fruit op school. Dit betekent niet dat u uw kind geen eigen fruit mee mag geven. Het fruit wordt op dinsdag geleverd. Dus we eten het op woensdag t/m vrijdag op.

Inline image

Luizencontrole

Op dit moment kan er op school geen luizencontrole plaatsvinden i.v.m. Corona. Wilt u zelf uw zoon/dochter regelmatig controleren?

 

Oudertevredenheidspeiling

Vorig schooljaar jaar heeft de St. Egbertusschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. (scholen met succes) Aan de Oudertevredenheidspeiling hebben 50 van de 146 ouderparen deelgenomen. Dat is een responspercentage van 34%.  

De enquête geeft dus niet een heel duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders de St. Egbertusschool waarderen. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7,58. De St. Egbertusschool scoort gemiddeld 8,08.  

De waardering van de ouders voor de St. Egbertusschool is daarmee 0,50 punt hoger dan het landelijk gemiddelde. Daar zijn wij blij mee. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen verbeter- of aandachtspunten zijn.  

In onderstaande tabellen ziet u waar de ouders van de St. Egbertusschool op het moment van afname het meest tevreden of ontevreden over waren.  Wij zijn zelf erg tevreden over het resultaat, maar zullen ons blijven verbeteren!

Top 10’ Tevredenheid 

 

Pluspunten

St. Egbertusschool

Referentie alle scholen

1.Aandacht voor gymnastiek

100%

90%

2. Deskundigheid leerkracht

98%

92%

3. Gelegenheid om met de directie te praten

98%

72%

4. Huidige schooltijden

98%

88%

5. Inzet en enthousiasme

97%

93%

6. Mate waarin leerkracht naar ouders luistert

97%

92%

7. Informatievoorziening over de school

96%

82%

8. Uiterlijk van de school

96%

89%

9. Omgang leerkracht met de leerlingen

95%

93%

10.Duidelijkheid van de schoolregels

94%

87%

 

Top 10’ Ontevredenheid 

 

Pluspunten

St. Egbertusschool

Referentie alle scholen

1. Veiligheid op weg naar school

42%

38%

2. Hygiëne en netheid binnen de school

20%

23%

3. Omgang van de kinderen onderling

15%

13%

4. Aandacht voor pestgedrag

14%

17%

5. Speelmogelijkheden op het plein

12%

16%

6. Veiligheid op het plein

12%

16%

7. Aandacht voor excursies en uitstapjes

11%

10%

8. Rust en orde op school

10%

11%

9. Begeleiding leerlingen met extra leerbehoeften

10%

15%

10. Aandacht voor godsdienst/ levensbeschouwing

10%

8%

Knutselen/ kleuren voor mensen in quarantaine:

De afgelopen week hebben de kinderen geknutseld/ getekend of gekleurd voor de bewoners van een bejaardencentrum die in quarantaine op hun kamer zitten. De kinderen vonden het leuk om iets te maken en de bewoners waren blij met de kleine attentie. Een beetje aandacht doet vaak wonderen. We vinden het belangrijk dat we de kinderen dit leren!

Vacatures GMR Varietas!

Stel jij je kandidaat voor de nieuwe GMR? 

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast is er voor bovenschoolse onderwerpen een Gemeenschappelijke MR (GMR).  Vind jij het leuk om mee te denken over bovenschools beleid en afspraken bij Stichting Varietas? Wil jij betrokken worden bij de veranderingen en ontwikkelingen die spelen in onze organisatie? Stel je dan kandidaat voor de nieuwe GMR van Stichting Varietas. 

Je hebt tot 17 november 2020 de tijd om je aan te melden

Benieuwd om mee te kijken in de keuken van een grote organisatie met 30 basisscholen? Wil je meedenken over onze scholen en bijdragen aan (nog) beter onderwijs voor onze leerlingen?  

Kijk dan voor meer informatie snel op: https://www.varietas.nl/p/GMR 

 

St. Egbertusschool
Arendsboerweg 5
7601 BA Almelo

 

Directeur: Myriam Weersink

Telefoon: 0546 – 815 056
E-mail: egbertus@varietas.nl