Inloggen
Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders
preview
Nieuwsbrief december 2020
Welkom:

We heten Alexander uit groep 1b van harte welkom en wensen hem een fijne tijd op de

St. Egbertusschool.

 

Coronamaatregelen:

Helaas is het aantal coronabesmettingen in Nederland en ook Twente nog steeds hoog. Wij blijven ons dus houden aan de geldende coronamaatregelen. De belangrijkste zijn:

 • Blijf met elkaar scherp op de 1,5 meter afstand. 
 • Blijf alert op de hygiëne maatregelen. 
 • Voorkom samenscholen. 
 • Oudergesprekken, informatieavonden en andere contactmomenten met ouders vinden digitaal of telefonisch plaats. 
 • Mocht er aanleiding toe zijn, dan kan de directeur beslissen om van de afspraken af te wijken en ouders fysiek uit te nodigen. Altijd met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. 
 • Bezoek van derden op onze scholen wordt beperkt tot dat wat echt nodig is in het belang van goed onderwijs voor onze leerlingen. 
 • We blijven registreren, zodat we weten wie er op welk moment in school is geweest. 

Aanvullend is het volgende afgesproken: 

 • In de gangen en gemeenschappelijke ruimtes van de St. Egbertusschool dragen volwassenen een mondneusmasker. In de ruimte waar het overleg zal plaatsvinden en de RIVM maatregelen gehandhaafd kunnen worden, mag het mondmasker af. 
 • Vergaderingen en overleggen worden zoveel mogelijk digitaal gehouden. 
 • Stagiaires van de PABO en het MBO blijven welkom op de scholen m.u.v. stagiaires voor snuffelstages. Zij dienen zich nadrukkelijk te houden aan de richtlijnen en de door ons gemaakte afspraken en de externe begeleiding in de school wordt beperkt tot het hoogstnoodzakelijke. 

Een verzoek aan alle ouders die na schooltijd hun kind(eren) komen ophalen: let a.u.b. op de onderlinge afstand van 1.5 meter. Er is ruimte genoeg dus zorg ervoor dat iedereen zich veilig kan voelen, ook buiten de school.  

I.v.m. de ventilatie staan er regelmatig ramen en deuren open. We merken dat het daardoor soms wat frisser is in de school. Klaagt uw kind hierover, geef hem of haar dan een extra vest of trui mee naar school.  

 

Corona op de St. Egbertusschool:

Op de St. Egbertusschool is het aantal coronabesmettingen onder leerlingen, ouders (familie) en leerkrachten relatief laag. We houden ons binnen de school ook erg goed aan alle regels. Ook de collega’s houden zich privé zoveel mogelijk aan de richtlijnen van het RIVM. Op deze manier proberen we het virus zoveel mogelijk in te dammen.

Ik zou alle collega’s en ouders dan ook willen vragen om dit in de Kerstvakantie vol te houden. Laten we er samen voor zorgen dat we ons aan de regels houden, zodat we goed onderwijs kunnen blijven geven! Ik hoop op ieders medewerking!!!!

 

Kerstviering donderdag 17 december 2020:

Volgende week donderdag (17 december) vieren we Kerst op de St. Egbertusschool. Door de coronamaatregelen zal de kerstviering er dit schooljaar iets anders uitzien. Normaal maken de ouders altijd een gerechtje en nemen de kinderen dit ’s avonds mee naar school. Helaas mag dat dit jaar niet. Wij zijn erg blij dat de oudercommissie daarom bij een cateraar een klein kinderbuffetje heeft geregeld. Dit mag wel, omdat alle gerechtjes in dezelfde keuken worden bereid volgens de coronamaatregels. Dit buffetje is natuurlijk niet zo uitgebreid als alle gerechtjes die er normaal worden gemaakt. Toch zijn we heel blij dat we dit hebben kunnen regelen en toch samen gezellig Kerst kunnen vieren.

 

U begrijpt natuurlijk ook dat dit kerstbuffet meer kost. Wij zouden de ouders die het kunnen en willen betalen daarom vragen om een kleine gift over te maken op de rekening van de oudercommissie.(rek nr: NL85ABNA0622637568). Vermeld hierbij dat het om een gift voor het Kerstbuffet gaat. (bedrag mag u zelf kiezen). Ook mag u uw kind een kleine vergoeding meegeven naar school (contant geld, zodat wij het kunnen overmaken naar de OC). Doe dit geld in een envelopje o.i.d. zodat wij weten waar het voor bestemd is. U hoeft zich tot niets verplicht te voelen, maar het zou wel mooi zijn, want we maken erg veel extra kosten.

 

De dag (donderdag 17 december) ziet er als volgt uit:

 

Donderdagochtend:

Alle kinderen hebben tot 12.00 uur les. Hierna mogen ze naar huis om zich feestelijk aan te kleden voor de Kerstviering.

 

Groep 5 t/m 8:

Om 15.10 uur verwachten we alle kinderen van groep 5 t/m 8 op school. De poort gaat om 14.55 uur open. We starten in de groep om 15.10 uur. Op deze manier hebben we de spreiding van een kwartier. We verwachten dat de ouders (als zij komen) gelijk weer naar huis gaan. De kinderen komen allemaal via het grote plein op school. Wij hebben voor dit tijdstip gekozen, zodat de Midden- en Bovenbouw leerlingen eventueel (bij voorkeur) alleen op school kunnen komen en er niet te veel ouders bij de school zijn.

 

Helaas mogen ook deze middag de ouders niet mee naar binnen. Wij zullen ervoor zorgen

dat er veel foto’s worden gemaakt. Deze worden geplaatst op de Varietasapp. Met de Sinterklaasviering heeft u gemerkt dat dit even kan duren, maar uiteindelijk worden ze wel geplaatst. (dit komt door de capaciteit van de app)

 

De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan om 16.00 uur (4 uur) weer naar huis.

 

Groep 0  t/m 4:

 

Om 17.10 uur verwachten we alle kinderen van groep 0 t/m 4 op school. De poort gaat om 16.55 uur open. We starten in de groep om 17.10 uur. Op deze manier hebben we de spreiding van een kwartier. We verwachten dat de ouders (als zij komen) gelijk weer naar huis gaan. De kinderen gaan via dezelfde deur naar binnen als ’s morgens. Ook nu mogen de ouders niet mee naar binnen.

Wij zullen ervoor zorgen dat er veel foto’s worden gemaakt. Deze worden geplaatst op de Varietasapp. Met de Sinterklaasviering heeft u gemerkt dat dit even kan duren, maar uiteindelijk worden ze wel geplaatst. (dit komt door de capaciteit van de app)

 

De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan om 18.00 uur (6 uur) uur weer naar huis.

 

De ouders van de kleuters en de groepen 3 en 4 moeten de kinderen op dezelfde plek ophalen als normaal.

 • De kleuters op het kleuterplein
 • Groep 3 bij de voordeur van de school
 • Groep 4 op het plein. (de ouders van groep 4 mogen op het grote plein wachten)

 

Ik wil u vragen of u op het plein wel rekening wilt houden met de 1,5 meter. Het coronavirus is nog lang niet weg en het zou niet fijn dat we het elkaar het virus cadeau geven voor de Kerst!

Vrijdagmorgen 18 december:

Op vrijdag gaan de kinderen weer tot 12.00 uur naar school. Om 12.00 uur begint de kerstvakantie

Zilveren weken:

Na de zomervakantie hebben wij vier gouden weken gehad. Deze weken hadden als doel om aan de groepsvorming en de sfeer in de groepen te werken. Na de kerstvakantie hebben we twee zilveren weken. Ook deze weken zijn er om te werken aan de sfeer in de groepen. We besteden extra aandacht aan de regels en geven een aantal gedragslesjes. Er zullen zilveren vlaggetjes aan de prikborden hangen om de kinderen eraan te helpen herinneren.

Juf Kim Busscher zwangerschapsverlof:

Als alles goed blijft gaan moet juf Kim Busscher van groep 3b na de kerstvakantie nog 1 week werken. Op dinsdag 12 januari begint haar zwangerschapsverlof. We wensen haar een heel fijne verloftijd. Juf Kim Velthuis zal haar blijven vervangen.

Plein groep 3:

Na de kerstvakantie gaan de kinderen van groep 3 alleen nog buiten spelen op het grote plein. De overgang van groep 2 naar 3 is goed verlopen! De kinderen worden ondertussen ook te groot voor de speeltoestellen en karren en fietsjes.

Wisseling stagiaire (Juf Laura van Domburgh):

Juf Laura (de LIO-stagiaire van groep 3b) zal na de Kerstvakantie haar stage voorzetten in groep 1b. Juf Laura is op donderdag en vrijdag aanwezig. Het is de bedoeling dat zij als 4e-jaars op een bepaald moment zelfstandig les mag geven aan de groep.

Betaling ouderbijdrage:

Er zijn ouders die de ouderbijdrage voor hun kind(eren) voor dit schooljaar nog moeten betalen. Wij hopen dat u dit z.s.m. doet, want er zijn al veel kosten gemaakt voor dit schooljaar. De ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, laatste schooldag en natuurlijk het schoolreisje. U kunt de ouderbijdrage (€40,00 per kind) betalen door het geld over te maken op het rekeningnummer: NL85ABNA062.26.37.568  t.n.v. Oudercommissie Egbertusschool, onder vermelding van naam en achternaam en groep van uw kind(eren). Mocht u liever contant betalen dan kan dit alleen bij de directeur van de school (Myriam Weersink)

Mocht u problemen hebben met het betalen van de ouderbijdrage willen we u vragen om contact te leggen met de directie, zodat we een betaalregeling kunnen treffen.

Kerstvakantie:

De kerstvakantie begint vrijdag 18 december om 12.00 uur. Op maandag 4 januari 2020 verwachten we alle kinderen weer op school.

 

Als laatste willen we alle ouders, leerlingen en collega’s heel fijne feestdagen toewensen en een fijne vakantie. We hopen dat we alle kinderen op maandag 4 januari weer gezond op school terug zien.

St. Egbertusschool
Arendsboerweg 5
7601 BA Almelo

 

Directeur: Myriam Weersink

Telefoon: 0546 – 815 056
E-mail: egbertus@varietas.nl