Inloggen
Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders
preview
Nieuwsbrief september 2020
Welkom
Start Kinderboekenweek op woensdag 30 september

Morgen start de kinderboekenweek. Het thema voor dit jaar is : ”En toen….”. Tijdens de
kinderboekenweek zullen we extra aandacht gaan besteden aan kinderboeken en gaan we
extra veel lezen en voorlezen. Op donderdag 8 oktober worden er workshops gegeven. Deze
workshops zijn voor de groepen 3 t/m 7. Op vrijdag 9 oktober wordt de kinderboekenweek
afgesloten en worden er prijsjes uitgereikt. 

Ontruimingsoefening geslaagd

We hebben vandaag een ontruimingsoefening gehad op school. Alle kinderen en
leerkrachten gingen netjes en volgens de regels naar buiten. We zijn blij dat dit op school zo
goed loopt, zodat we weten dat bij een echte brand de kinderen op tijd buiten zijn.

Coronamaatregelen

De afgelopen weken is er voor de basisscholen niet veel veranderd rond het coronaprotocol.
De kinderen mogen nu bij enkelvoudige klachten/alleen een verkoudheid wel naar school.
Helaas veroorzaakt dit ook verkoudheid bij de leerkrachten die zich dan moeten laten testen.
De leerkrachten hebben gelukkig wel voorrang!!! Als er nieuwe mededelingen omtrent
corona zijn zal ik u die zo snel mogelijk mailen.

Vesten/truien in de klas

Wij blijven ventileren in de lokalen. Nu het kouder wordt hebben we wel de verwarming aan
in de lokalen, maar blijven de ramen en deuren ook open. Zorg dus voor een vest/ trui/ sjaal
die uw kind op school kan/mag laten liggen voor koude momenten. De kinderen moeten voor
het buiten spelen gewoon een jas bij zich hebben.

Koffieochtend en VVE ouderbijeenkomst ouders (donderdag 1 oktober)

Aanstaande donderdag is er weer een koffieochtend voor alle ouders van de school. Deze
koffieochtend wordt dit schooljaar gehouden in het wijkcentrum naast de school (dit i.v.m. de
coronamaatregelen) Tijdens deze ochtend (van 8.30 -9.00 uur) staat er voor alle ouders die
hier behoefte aan hebben een kop koffie of thee klaar. Het doel van deze ochtenden is:
elkaar ontmoeten, maar er is ook ruimte voor het stellen van vragen. U kunt hierbij denken
aan: hulp bij het leren lezen, informatie over de voorleesexpres, doorverwijzingen naar
instanties, slaapproblemen enz. U mag ook gewoon voor de gezelligheid komen.
Bij deze ochtend is Mirjam Knuif en iemand van de school aanwezig. Na de koffieochtend
start om 9.00 uur de VVE-ouderbijeenkomst.

Andere data koffieochtenden

In de kalender staan de koffieochtenden voor het hele schooljaar vermeld. We hebben de
dat voor de koffieochtenden aangepast, omdat we dan gebruik kunnen maken van het
wijkgebouw St. Egbertus. De koffieochtenden zijn nu op dezelfde ochtenden als enkele van
de VVE-bijeenkomsten.
Donderdag 1 oktober
Donderdag 5 november wordt 12 november
Donderdag 3 december wordt 10 december
Donderdag 7 januari*
Donderdag 4 februari*
Donderdag 4 maart*
Donderdag 1 april (witte donderdag)*
Donderdag 3 juni wordt 27 mei
Donderdag 1 juli wordt 24 juni

Mobieltjes in de school

We weten dat we het tegenwoordig niet kunnen verbieden dat kinderen op de basisschool
een mobieltje hebben, maar wij hebben bij ons wel de regel:
“Het gebruik van en het zichtbaar aanwezig zijn van een mobieltje is bij ons op school
niet toegestaan!”
Dit betekent dat de kinderen een mobieltje in de broekzak/jaszak mogen hebben, maar deze
in de klas in het bakje van de leerkracht moeten doen. De lokalen zijn in de pauzes op slot.
Ook na schooltijd willen wij de mobieltjes niet zien. De kinderen maken op school vaak
filmpjes voor tik-tok e.d.. Dit hebben wij verboden!!
Als kinderen betrapt worden op het gebruik van een mobieltje hebben we de volgende straf:
“Het mobieltje wordt een dag ingenomen door de leerkracht.” Is dit op vrijdag dan krijg je je
mobiel dus pas op maandag terug. Ook willen we aangeven dat de mobieltjes op school niet
verzekerd zijn.

Social media

Social media is voor de kinderen een ontzettende leuke manier om hun vrije tijd mee in te
vullen, maar heeft ook echt wel controle van ouders nodig. Daarom onze vraag om
regelmatig de WhatsApp van uw kind na te lezen of om filmpje op Tiktok of andere social
media te bekijken en bespreek wat u tegenkomt. Wij worden op school geregeld
geconfronteerd met ruzies die veroorzaakt zijn door het gebruik van social media. Het is
normaal dat u uw kind controleert!!

Studiedag maandag 19 oktober

Op maandag 19 oktober (de dag na de herfstvakantie) staat een studiedag gepland voor de
leerkrachten. Alle leerlingen hebben deze dag vrij.

Herfstvakantie

De herfstvakantie begint op maandag 12 oktober t/m maandag 19 oktober. De kinderen
worden op dinsdag 20 oktober weer op school verwacht.

Interne vertrouwenspersonen

Onze school heeft twee interne vertrouwenspersonen. Dit zijn juf Rita Maathuis en juf
Roelieke van den Brink. Deze vertrouwenspersonen zijn er voor de ouders, de collega’s en
de kinderen. Rita en Roelieke hebben zich in de klassen voorgesteld aan de kinderen en
verteld waarvoor ze bij hen kunnen komen als vertrouwenspersoon. Voor u als ouder is het
de bedoeling dat u zaken eerst bespreekt met de leerkracht van uw kind of de directeur van
de school. Mocht u er dan nog niet uitkomen dan kunt u een afspraak maken met de interne
vertrouwenspersonen.
NB: Juf Rita is naast haar taak als Interne vertrouwenspersoon ook de Interne Begeleider
(IB-er) van de school. Als u een gesprek met haar hebt over de ontwikkeling van uw kind of
de extra begeleiding die wordt gegeven dan is zij in een andere rol!

Account aanmaken voor schoudercom/ Varietas app

Vorig schooljaar werkten wij met de app klasbord om ouders te informeren over activiteiten in
de groepen. Dit schooljaar is dit een app van Varietas/ schoudercom (school- oudercommunicatie). U heeft al meerder mailtjes ontvangen om deze app te installeren. Helaas
heeft nog niet iedereen dit gedaan. We willen u nogmaals vragen om de app te installeren.
Lukt dit niet dan kunt u contact opnemen met school, zodat we u kunnen helpen.

Schoolfruit : (9 november t/m 15 april)

Ook dit schooljaar doet onze school weer mee aan het schoolfruit- project. Wij vinden het erg
belangrijk dat kinderen goed en gezond eten. Een belangrijk onderdeel van gezonde voeding
is fruit. Tijdens de weken van het schoolfruit krijgen de kinderen drie dagen per week fruit op
school. Dit betekent niet dat u uw kind geen eigen fruit mee mag geven. Waarschijnlijk zal
het fruit worden uitgedeeld op de dinsdag, woensdag en donderdag. Op vrijdag maken we
op wat nog over is.

Thema: “presenteren”

De afgelopen jaren werken wij met schoolthema’s en doelen die we hiervoor stellen. Dit zijn
de afgelopen jaren doelen geweest gericht op het rekenen, lezen, spelling en bewegend
leren. De huidige periode werken we aan het thema presenteren. In alle groepen is een
ander doel gesteld. De kleuters mochten iets vertellen over hun familiefoto en in de groepen
3 en 4 hadden alle kinderen een verteltas. Ook in de midden en bovenbouw groepen is er
aandacht besteed aan dit thema. Er worden mooie presentaties voorbereid achter de
computers. Het thema is nog niet afgesloten, maar nu al erg geslaagd!

Kamp groep 8 was geslaagd

De kinderen van groep 8 zijn twee weken geleden op kamp geweest. Ze zijn naar “De
Bovenberg” in Markelo geweest. Het was een erg gezellig en geslaagd kamp.

Afsluiting

Dit waren de berichten die we u wilden meedelen. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen
op vrijdag 30 oktober.


Met vriendelijke groeten,
Team St. Egbertusschool

St. Egbertusschool
Arendsboerweg 5
7601 BA Almelo

 

Directeur: Myriam Weersink

Telefoon: 0546 – 815 056
E-mail: egbertus@varietas.nl