Inloggen
Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders
preview
Nieuwsbrief febr 2021
Beste ouders en verzorgers,

Wat zijn we blij dat we vanaf maandag 5 februari weer in onze school les mogen geven aan uw kind(eren). Wij zijn als team erg blij dat we alle kinderen iedere dag zien en dat u als ouder geen thuisonderwijs meer hoeft te geven.

 

Als eerste wil ik u meedelen dat alle maatregelen van het RIVM blijven gelden. (geen zieke kinderen, leerkrachten). Niezen/hoesten in je elleboog. Handen wassen, 1,5 meter afstand houden enz.

 

U heeft vanmorgen de brief van ons bestuur ontvangen. Ik geef in deze brief een aantal zaken aan die betrekking hebben op onze school.

 

We hebben er op de St. Egbertusschool voor gekozen om extra aanpassingen te doen voor de leerlingen van groep 7 en 8. Dit hoeft niet, maar voelde voor ons fijn. We hebben het als volgt geregeld:

 

Extra aanpassingen groep 8:

De kinderen van groep 8 krijgen les in het speellokaal (gymzaal kleuters) van de school. Hierdoor kunnen we meer afstand tussen de kinderen onderling en de leerkracht en de kinderen aanhouden. In dit lokaal staat een digibord en de kinderen kunnen hier gewoon werken met hun tablets. (er is goede wifi)

Extra aanpassingen groep 7:

De kinderen van groep 7 worden verdeeld over twee lokalen/groepen. De ene helft krijgt les in hun eigen lokaal en de andere helft in het lokaal van groep 8. De kinderen krijgen om en om les van juf Bo of de Onderwijsassistenten (juf Jolanda en juf Nicole). Op deze manier kunnen we in deze groep de onderlinge afstand ook iets vergroten. U hoort van juf Bo in welke groep uw kind zit.

Groep 1 t/m 6:

Voor de andere groepen zijn er geen aanpassingen gedaan. De kinderen zitten allemaal in hun eigen klas met hun eigen leerkrachten.

Schooltijden:

De schooltijden zijn hetzelfde als voor de kerstvakantie.

De kinderen mogen een kwartier voordat de school begint worden gebracht op school. (ze mogen natuurlijk ook alleen komen). Bij de poorten staat iemand van school die ervoor zorgt dat de ouders direct weer verder rijden, fietsen, lopen enz. De kinderen gaan direct naar hun eigen klas waar de leerkracht op hen wacht. Ze mogen dus niet spelen op het plein. Ze wassen in de klas direct hun handen en gaan zitten op hun plek.

Deuren om naar binnen te gaan:

Kleutergroepen:         deur/ poort kleuterplein

Groep 3 en 4:             voordeur

Groep 5, 6 en 7:         deur/ poort grote plein

Groep 8:                     deur fietsenstalling

Zorg ervoor dat u op tijd bent!!!! Als u ’s morgens te laat bent is de deur op slot en zult u bij de voordeur moeten aanbellen.

 

Ophalen van de kleutergroepen:

Na schooltijd mogen de ouders van de kleuters wachten op het plein van de kleuters.

De ouders moeten bij het ophalen een mondkapje dragen op het plein.

Wij gaan 6 plekken maken op het plein waar u uw kind kunt ophalen. Twee plekken voor iedere groep. Dit is aangegeven met pionnen op het plein.

 

De kinderen van groep 1a komen iets voor 2 uur naar buiten en we verwachten dat de ouders dan gelijk weg gaan. Vervolgens komt groep 1b en hierna groep 2. Hierdoor is het voor de ouders veilig om het plein te verlaten.

 

Ouders houden hier zelf de 1,5 meter regel in de gaten. De leerkracht ziet dat het kind naar de ouder loopt en gaat weer naar binnen. We gaan dus buiten niet met u in gesprek.

 

Ophalen van de groepen 3 t/m 8:

Deze kinderen komen door dezelfde deur naar buiten als waar ze door naar binnen gaan (zie hierboven)

De leerkrachten gaan niet naar buiten, maar kijken wel of de kinderen naar hun ouders gaan. Ga direct weg en houd rekening met de 1,5 meter regel!!!!

Pauzetijden:

De pauzetijden blijven hetzelfde. De kinderen spelen wel met drie groepen tegelijk buiten, omdat we anders heel veel overlast veroorzaken voor de groepen die lesgeven in de lokalen aan het plein. We vragen de kinderen wel om alleen met de kinderen uit de eigen groep te spelen. De kinderen van groep 7 en 8 spelen op verschillende tijden. Dit hebben we gedaan om deze leeftijden niet te mengen.

Gym:

De gymlessen van Meester Kai van het Sportbedrijf mogen doorgaan. De kinderen hebben dus gewoon met hun eigen groep gym. Alleen voor de kinderen van groep 7 geldt dat zij nu in twee groepen gym hebben. (dezelfde groepen als in de klas)

 

Mondkapje volwassenen:

In onze school dragen alle volwassenen al maanden een mondkapje in de gangen en de algemene ruimtes. Dit blijven we natuurlijk doen.

Vanaf volgende week moeten de ouders op het plein ook een mondkapje dragen.

 

Mondkapje groep 7 en 8:

We willen de kinderen van groep 7 en 8 ook vragen om in de gangen en in de wc’s een mondkapje te dragen. Natuurlijk mogen zij het mondkapje ook in de klas dragen, maar dat is niet verplicht.

Inleveren laptops:

Ouders/kinderen die een laptop van school hebben geleend moeten die aanstaande maandag weer inleveren bij de directie van de school. U mag de laptop aan uw kind meegeven en aangeven dat ze deze aan mij mogen geven. Graag in een doos of tas zodat het veilig op school komt. Als het heel glad is dan graag een dag later.

Traktaties:

Kinderen mogen op school trakteren als ze jarig zijn of zijn geweest. Wel even overleggen met de leerkracht. De traktatie moet voorverpakt zijn in de winkel. (chips, koekjes, mandarijntje enz)

Neusverkoudheid/ klachten bij kinderen:

In de brief van ons bestuur heeft u kunnen lezen dat kinderen met een neusverkoudheid naar school mogen. Wij willen u echter wel vragen om wel rekening te houden met de veiligheid van onze leerkrachten en de andere kinderen. Wij hopen dat u uw kind thuis houdt als het ziek is. We gaan ervan uit dat ouders voorzichtig handelen. Mochten wij twijfelen dan wordt u gebeld en wordt u gevraagd om uw kind op te halen.

Quarantaine:

Over de quarantaine zijn heel veel vragen en onduidelijkheden. Wij hopen dat alle ouders zo verstandig zijn om zichzelf te laten testen als ze ziek zijn en bij een positieve uitslag het kind dan netjes thuis houden. Mocht het toch gebeuren dat er kinderen of leerkrachten van onze school positief worden getest dan moeten de kinderen en de leerkracht van de groep allemaal in quarantaine. We kunnen u als ouder natuurlijk niet verplichten om uw kind dan te laten testen. Als u uw kind na 5 dagen niet laat testen duurt de quarantaine 10 dagen. Wij zullen dan weer over gaan op afstandsonderwijs voor de hele groep.

 

Carnaval gaat niet door:

In de kalender staat dat we er op vrijdag 12 februari carnaval wordt gevierd op school. Dit kan en mag dit schooljaar niet doorgaan.

 

Studiedag vrijdag 19 februari:

De studiedag van vrijdag 19 februari gaat wel door. De kinderen hebben deze dag dus vrij

Ouders:
  • Wij gaan ervan uit dat alle ouders meewerken aan de 1,5 meter maatschappij en respect hebben voor elkaar.
  • Ouders alleen bij school als het echt noodzakelijk is. Bij voorkeur de kinderen alleen naar school laten komen!
  • Ouders blijven niet bij de school hangen!
  • Ouders mogen niet naar binnen in de school

 

Houd rekening met elkaar!

 

Als laatste wil ik alle ouders nogmaals hartelijk danken voor hun geweldige inzet. We hebben bewondering voor uw flexibiliteit de afgelopen weken. De meeste ouders hebben, naast hun eigen werk, ook een onderwijskundige taak gehad. Het is mooi om te zien dat we ons door moeilijke tijden heen kunnen slaan en stappen kunnen maken.

 

Als allerlaatste wens ik u allemaal een heel fijn winterweekend met heel veel sneeuw en hoop alle kinderen op maandag 8 februari in goede gezondheid op school te mogen zien!!

St. Egbertusschool
Arendsboerweg 5
7601 BA Almelo

 

Directeur: Myriam Weersink

Telefoon: 0546 – 815 056
E-mail: egbertus@varietas.nl