Inloggen
Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders
preview
nieuwsbrief maart 2021
Welkom:

We heten Rayen, Lisa, Sohul en Elesia van harte welkom en wensen hen een fijne tijd op de

St. Egbertusschool.

Palmpasen en Pasen:

Helaas kunnen de activiteiten die we op school altijd hebben met Palmpasen en Pasen dit schooljaar niet doorgaan. Wij missen dit heel erg, maar het mag helaas niet. Als er geen corona was geweest hadden we vorige week Palmpasenstokken gemaakt en hadden we deze week een leuke Paasviering gehad. Omdat we de groepen i.v.m. corona nog steeds niet mogen mengen is dit helaas niet mogelijk. In de groepen zal natuurlijk wel aandacht worden besteed aan Pasen en zullen we er donderdag (1 april) een gezellige dag van maken.

Vrijdag 2 april en maandag 5 april vrij i.v.m. goede vrijdag en Pasen:

Aanstaande vrijdag 2 april hebben de kinderen vrij, omdat het goede vrijdag is. Maandag (5 april) is het Tweede Paasdag en hebben de kinderen ook vrij. Op dinsdag 6 april zien we iedereen weer terug op school.

Studiedag maandag 12 april

De studiedag van maandag 12 april gaat wel door. De kinderen hebben deze dag dus vrij

Koningsspelen: maandag 19 april

Op maandag 19 april vieren we op school de Koningsspelen. Dit schooljaar zal er per groep een kleine activiteit zijn op het plein. Deze Koningsspelen worden georganiseerd door studenten van het ROC. Zij kunnen bijna geen stage lopen en hierdoor geen examen doen. Het organiseren van de spelen is een afstudeeropdracht. U wordt nog geïnformeerd over het programma. Dat weten wij ook nog niet exact.

Cito eindtoets groep 8:

De kinderen van groep 8 hebben op dinsdag 20 april en woensdag 21 april de eindtoets voor groep 8.

Coronamaatregelen:

Vorige week dinsdag was er weer een persconferentie over covid 19 waarin ons is meegedeeld dat er landelijk nog niet veel versoepelingen komen. Het aantal besmettingen is nog te hoog.

Op school gelden daarom nog steeds de volgende maatregelen:

 • Kinderen en volwassenen met verkoudheidklachten en andere ziekteverschijnselen blijven thuis. Na een negatieve coronatest zijn zij weer welkom op school. Anders moet je 24 uur klachtenvrij zijn, voordat je weer naar school mag.
 • Blijf met elkaar scherp op de 1,5 meter afstand. 
 • Blijf alert op de hygiëne maatregelen. We blijven de handen meerdere keren per dag wassen.
 • Voorkom samenscholen. 
 • Oudergesprekken, informatieavonden en andere contactmomenten met ouders vinden digitaal of telefonisch plaats. 
 • Mocht er aanleiding toe zijn, dan kan de directeur beslissen om van de afspraken af te wijken en ouders fysiek uit te nodigen. Altijd met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. 
 • Bezoek van derden op onze scholen wordt beperkt tot dat wat echt nodig is in het belang van goed onderwijs voor onze leerlingen. 
 • We blijven registreren, zodat we weten wie er op welk moment in school is geweest. 
 • In de gangen en gemeenschappelijke ruimtes van de St. Egbertusschool dragen volwassenen en leerlingen van groep 7 en 8 een mondneusmasker. In de ruimte waar het overleg zal plaatsvinden en de RIVM maatregelen gehandhaafd kunnen worden, mag het mondmasker af. 
 • Vergaderingen en overleggen worden zoveel mogelijk digitaal gehouden. 
 • Stagiaires van de PABO en het MBO blijven welkom op de scholen m.u.v. stagiaires voor snuffelstages. Zij dienen zich nadrukkelijk te houden aan de richtlijnen en de door ons gemaakte afspraken en de externe begeleiding in de school wordt beperkt tot het hoogstnoodzakelijke. 
Neusverkoudheid/ klachten bij kinderen:

In de laatste brief van ons bestuur heeft u kunnen lezen dat kinderen met een neusverkoudheid thuis moeten blijven. Wij willen u nadrukkelijk vragen om wel rekening te houden met de veiligheid van onze leerkrachten en de andere kinderen. Wij hopen dat u uw kind thuis houdt als het ziek is. We gaan ervan uit dat ouders voorzichtig handelen. Mochten wij twijfelen dan wordt u gebeld en wordt u gevraagd om uw kind op te halen.

Coronatest bij kinderen:

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen mogen verkouden kinderen niet naar school. Dit hebben wij niet zelf bedacht, maar is een regel van het RIVM. We zijn ons ervan bewust dat dit soms erg lastig is. (Kinderen zijn nu eenmaal vaak verkouden!) Als u uw kind toch graag naar school wilt doen, kunt u overwegen om uw kind te laten testen. Dit is natuurlijk uw eigen beslissing. Bij een negatieve uitslag mag uw kind weer naar school. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze regel. Het gaat om de gezondheid van de andere leerlingen en de collega’s.

Quarantaine:

Over de quarantaine zijn heel veel vragen en onduidelijkheden. Wij hopen dat alle ouders zo verstandig zijn om zichzelf te laten testen als ze ziek zijn en bij een positieve uitslag het kind dan netjes thuis houden. Mocht het toch gebeuren dat er kinderen of leerkrachten van onze school positief worden getest dan moeten de kinderen en de leerkracht van de groep allemaal in quarantaine. We kunnen u als ouder natuurlijk niet verplichten om uw kind dan te laten testen. Als u uw kind na 5 dagen niet laat testen duurt de quarantaine 10 dagen. Wij zullen dan weer over gaan op afstandsonderwijs voor de hele groep.

Een verzoek aan alle ouders die na schooltijd hun kind(eren) komen ophalen: let a.u.b. op de onderlinge afstand van 1.5 meter. Er is ruimte genoeg dus zorg ervoor dat iedereen zich veilig kan voelen, ook buiten de school.  

I.v.m. de ventilatie staan er regelmatig ramen en deuren open. We merken dat het daardoor soms wat frisser is in de school. Klaagt uw kind hierover, geef hem of haar dan een extra vest of trui mee naar school.  

 

Huiswerk bij quarantaine

Het komt steeds vaker voor dat niet alleen volwassenen in quarantaine moeten, maar ook leerlingen van onze school zitten af en toe in quarantaine. Op school ligt nu de nadruk op het fysiek geven van onderwijs voor de groep. Leerlingen die thuis zijn i.v.m. quarantaine krijgen huiswerk dat ze zoveel mogelijk zelfstandig kunnen maken. 

 • De leerlingen van groep 1 en 2 kunnen aan het werk met Onderbouwd-online. De betreffende ouders krijgen de link toegestuurd. 
 • De leerlingen van groep 3 en 4 krijgen werkbladen of werkboeken om in te werken. Ook kunnen zij aan het werk met een tablet of laptop. De leerkracht zorgt voor de inlogcodes.
 • De leerlingen van groep 5 t/m 8 werken met Snappet. De opdrachten worden per dag klaargezet. 
Betaling ouderbijdrage dit schooljaar:

Ook dit schooljaar willen wij alle ouders weer vragen om de ouderbijdrage voor uw kind te betalen. De ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, laatste schooldag en natuurlijk het schoolreisje. U kunt de ouderbijdrage (€40,00 per kind) betalen door het geld over te maken op het rekeningnummer: NL85ABNA062.26.37.568  t.n.v. Oudercommissie Egbertusschool, onder vermelding van naam en achternaam en groep van uw kind(eren). Mocht u liever contant betalen dan kan dit alleen bij de directeur van de school (Myriam Weersink). Ouders die vorig schooljaar €40,00 hebben betaald hoeven dit schooljaar maar €20,00 te betalen.

Mocht u problemen hebben met het betalen van de ouderbijdrage willen we u vragen om contact te leggen met de directie, zodat we een betaalregeling kunnen treffen.

Stichting leergeld:

Als u moeite heeft met de betaling van de ouderbijdrage komt u misschien in aanmerking om gebruik te maken van de stichting leergeld.

Ik wil u nogmaals de website doorgeven. U moet hier wel zelf een aanvraag doen.

https://www.leergeld.nl/almelo/

Niet parkeren voor de school:

Wij willen u nogmaals vragen om voor en na schooltijd niet voor de school te parkeren. Het is de bedoeling dat u uw kind(eren) laat in of uitstappen en dan weer verder rijdt.

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 30 april.

St. Egbertusschool
Arendsboerweg 5
7601 BA Almelo

 

Directeur: Myriam Weersink

Telefoon: 0546 – 815 056
E-mail: egbertus@varietas.nl