Inloggen
Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders
preview
Nieuwsbrief september 2022
Avedan/ VVE thuis/ succeslokaal:

Dit schooljaar zijn er twee nieuwe mensen van Avedan aan onze school gekoppeld.

Het gaat om Inge de Bock en Noël Elbadey.

Noël is aangesteld als Kinderwerker en verzorgt ook het meidenwerk in de wijk de Riet.

Inge de Bock is sociaal cultureel werker, opvoedondersteuner en VVE-thuis medewerker. Inge de Bock is de vervangster van Mirjam Knuif en verzorgt de VVE-thuis momenten. Dit zijn ouderochtenden, koffieochtenden en ouder-kind bijeenkomsten voor de ouders van de peuter en kleutergroepen.

Noël en Inge zijn op woensdagochtend op school voor het succeslokaal. In het succeslokaal is aandacht voor het sociaal-emotioneel welbevinden van de kinderen. De leerkrachten en de medewerkers van Avedan werken dus samen aan het welzijn van uw kind.

Wij zijn blij met deze samenwerking. (Noël en Inge hebben een stagiaire. Zij is op woensdagochtend ook op onze school)

Aanmelden onderwijscafe:

Op woensdag 26 oktober wordt er van 15.30 uur tot 18.00 uur een onderwijscafé georganiseerd op de Wereldboom (andere basisschool in Almelo van ons bestuur). Tijdens deze middag wil ons bestuur graag in gesprek met twee ouders, twee leerlingen en twee leerkrachten van iedere school van ons bestuur. Het doel van deze middag is om met de verschillende mensen in gesprek te gaan en zo te weten te komen waar mensen trots op zijn, wat ze graag verder willen ontwikkelen en waar ze graag afscheid van willen nemen op hun school.

Ik zou u langs deze weg willen vragen of er ouders zijn die het leuk vinden om tijdens deze middag aanwezig te zijn namens de St. Egbertusschool. Als het u leuk lijkt mag u mij een mailtje sturen, bellen of gewoon aanspreken bij de poort.

Corona:

Helaas hebben we de laatste weken gemerkt dat corona nog niet weg is. Als uw kind klachten heeft en positief test, betekent dit dat de leerling(en), uw kind(eren) minimaal vijf dagen thuis moeten blijven en nadat zij 24 uur klachtenvrij zijn weer naar school mogen. Ook kinderen die corona gerelateerde klachten hebben en niet getest zijn graag thuis houden.

Graag vragen wij uw medewerking om alert te blijven ten aanzien van de gezondheid van uw kind en bij corona gerelateerde klachten een zelftest af te nemen. (Deze mag u op school ophalen). De leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 nemen twee zelftests mee naar huis. Het is aan u of u hiervan gebruik wilt maken.

Wij hopen dat het aantal besmettingen beperkt blijft binnen onze basisschool, zodat het onderwijs aan uw zoon of dochter gewoon doorgang kan hebben.

Gouden weken:

De afgelopen weken waren de gouden weken op de St. Egbertusschool. Tijdens deze weken hebben we extra aandacht besteed aan groepsvorming en de regels in de school. Op alle prikborden en ramen hangen mooie groepswerkjes.

 

De week tegen het pesten:

Vorige week was de week tegen het pesten. In de groepen is hier veel over gesproken en er zijn filmpjes gekeken op het digibord. De vertrouwenspersonen (juf Roelieke en juf Rita) zijn langs de klassen geweest om zich voor te stellen en aan de kinderen te vertellen waar ze voor zijn.

Ontruimingsoefening ging goed:

Dinsdag hebben we de ontruiming van de school geoefend. Dit ging heel goed. Alle groepen waren op tijd buiten. We oefenen dit zeker twee keer per jaar, zodat het voor de kinderen een automatische handeling wordt.

 

Kinderboekenweek:”Gi-ga groen”.

Gisteren begon de Kinderboekenweek. Het thema is: ”gi-ga-groen. “Een groep leerkrachten is de afgelopen weken erg druk geweest om een leuk programma in elkaar te draaien. In de gangen hangen mooie boekenbomen en allerlei mooie posters.  In de groepen zal aandacht besteed worden aan het thema, maar natuurlijk nog veel meer aan het lezen en voorlezen. Op de Varietasapp zult u geregeld kunnen zien/lezen wat de kinderen in de groepen doen.

 

Betaling ouderbijdrage dit schooljaar:

Ook dit schooljaar willen wij alle ouders weer vragen om de ouderbijdrage voor uw kind te betalen. De ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, laatste schooldag en natuurlijk het schoolreisje. U kunt de ouderbijdrage (€40,00 per kind) betalen door het geld over te maken op het rekeningnummer: NL85ABNA062.26.37.568  t.n.v. Oudercommissie Egbertusschool, onder vermelding van naam en achternaam en groep van uw kind(eren). Mocht u liever contant betalen dan kan dit alleen bij de directeur van de school (Myriam Weersink). Mocht u problemen hebben met het betalen van de ouderbijdrage willen we u vragen om contact te leggen met de directie, zodat we een betaalregeling kunnen treffen.

Foto’s schoolfotograaf:

De foto’s zijn klaar. Deze week kunt u de foto’s op school kopen. (8.30 uur – 9.00 uur) en (13.30 uur – 14.00 uur)

De foto’s kunnen alleen contant betaald worden.

De kosten zijn:

2 vellen foto’s: € 7,50.       Klassenfoto €2,50  en          broer-zus foto: €5,00

Kamp groep 8:

De kinderen van groep 8 zijn twee weken geleden op schoolkamp geweest. De kinderen en teamleden hebben genoten. Wat is het fijn om elkaar op deze manier beter te leren kennen.

 

Parkeren voor de school:

Het wordt weer herfst en dit betekent dat het waarschijnlijk weer slechter weer wordt. Er komen dan weer meer kinderen met de auto naar school. Het zou fijn zijn dat in het kader van de veiligheid ouders de auto niet parkeren voor de school.

Het personeel van de school parkeert hier ook niet om zo een soort kiss en ride strook te creëren waar u uw kind kunt laten uitstappen.

Helaas zijn er nog steeds ouders die de auto hier voor langere tijd parkeren. Hierdoor moeten andere ouders de auto midden op straat parkeren en ontstaan er erg gevaarlijke situaties.

Regel: Auto’s niet parkeren langs de stoeprand voor de school, maar alleen de kinderen laten uitstappen!

Studiedag (vrijdag 14 oktober)

Op vrijdag 14 oktober hebben de kinderen vrij i.v.m. een Varietas studiedag voor de leerkrachten. Alle Varietas scholen hebben deze dag vrij.

Herfstvakantie:

De kinderen hebben herfstvakantie van maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober.

St. Egbertusschool
Arendsboerweg 5
7601 BA Almelo

 

Directeur: Myriam Weersink

Telefoon: 0546 – 815 056
E-mail: egbertus@varietas.nl