Inloggen
Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders
preview
nieuwsbrief december 2022
Kerstviering donderdag 22 december 2022:

Vanavond is het weer tijd voor het kerstdiner.

Om 17:30 uur is de school geopend. Alle kinderen mogen via de hoofdingang naar binnen. Er wordt dit jaar gezorgd voor een kerstbuffet, dus u hoeft zelf niets met uw kind samen te maken of mee te nemen. Het kerstbuffet wordt, net als het schoolontbijt gesponsord door het Jeugd Educatie Fonds.
We beginnen deze avond met een gezamenlijke kerstviering in de gymzaal.
Na de viering gaan de kinderen met de leerkrachten dineren. Om 19:00 uur gaan de deuren open en kunt u uw kind ophalen uit de klas. De kleuters kunnen opgehaald worden via het kleuterplein, de groepen 3-4 via de hoofdingang en de groep 5 t/m 8 via het grote plein.

Hapje en drankje voor de school:

Aan de ouders is natuurlijk ook gedacht deze avond. Bij de hoofdingang van de school zal de oudercommissie zorgen voor koffie en thee. Tevens zorgen zij, tegen betaling, voor iets te eten. (broodje hamburger of braadworst met ui en saus) De broodjes kosten €2,00. U kunt alleen contant betalen. (graag met kleingeld i.p.v. grote briefjes geld)

Vrijdagmorgen 23 december:

Op vrijdag gaan de kinderen weer tot 12.00 uur naar school. Om 12.00 uur begint de kerstvakantie.

 

Schoolontbijt jeugdeducatiefonds:

Na de kerstvakantie gaan we verder met het organiseren van een schoolontbijt voor de kinderen die dit fijn vinden. We beginnen om 8.00 uur (iets later) en zorgen ervoor dat de kinderen om 8.25 uur naar school gaan. We hopen natuurlijk dat na twee weken kerstvakantie de kinderen weer goed uitgerust zijn en we weer veel kinderen mogen ontvangen.

 

Zilveren weken:

Na de zomervakantie hebben wij vier gouden weken gehad. Deze weken hadden als doel om aan de groepsvorming en de sfeer in de groepen te werken. Na de kerstvakantie hebben we twee zilveren weken. Ook deze weken zijn er om te werken aan de sfeer in de groepen. We besteden extra aandacht aan de regels en geven een aantal gedragslesjes. Er zullen zilveren vlaggetjes aan de prikborden hangen om de kinderen en de ouders eraan te helpen herinneren.

Betaling ouderbijdrage:

Er zijn ouders die de ouderbijdrage voor hun kind(eren) voor dit schooljaar nog moeten betalen. Wij hopen dat u dit z.s.m. doet, want er zijn al veel kosten gemaakt voor dit schooljaar. De ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, laatste schooldag en natuurlijk het schoolreisje. U kunt de ouderbijdrage (€40,00 per kind) betalen door het geld over te maken op het rekeningnummer: NL85ABNA062.26.37.568  t.n.v. Oudercommissie Egbertusschool, onder vermelding van naam en achternaam en groep van uw kind(eren). Mocht u liever contant betalen dan kan dit alleen bij de directeur van de school (Myriam Weersink)

Mocht u problemen hebben met het betalen van de ouderbijdrage willen we u vragen om contact te leggen met de directie, zodat we een betaalregeling kunnen treffen.

Kerstvakantie:

De kerstvakantie begint vrijdag 23 december om 12.00 uur. Op maandag 9 januari 2023 verwachten we alle kinderen weer op school.

 

Als laatste willen we alle ouders, leerlingen en collega’s heel fijne feestdagen toewensen en een fijne vakantie. We hopen dat we alle kinderen op maandag 9 januari weer gezond op school terug zien.

St. Egbertusschool
Arendsboerweg 5
7601 BA Almelo

 

Directeur: Myriam Weersink

Telefoon: 0546 – 815 056
E-mail: egbertus@varietas.nl