Inloggen
Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders
preview
nieuwsbrief 1 maart
Nieuwe coronaregels:

Gisteren mochten we na een stormachtige voorjaarsvakantie allemaal weer naar school. Voor de vakantie heeft de regering  meegedeeld dat vanaf afgelopen vrijdag de coronaregels niet meer gelden. Dit betekent dat er geen mondkapjes gedragen hoeven worden en er geen 1,5 meter regel meer geldt. Voor de scholen heeft dit ook gevolgen. Wij willen hier echter wel rustig mee beginnen. Wij willen eerst even wachten hoeveel zieken we hebben en krijgen op school, voordat we van alles gaan veranderen. Voor de kinderen betekent dit dat we het erg fijn zouden vinden dat kinderen met klachten thuis blijven of getest zijn. Kinderen hoeven geen mondkapjes meer te dragen. Als u twijfelt en graag een test zou willen doen mag u deze ophalen op school. Wij hebben nog voldoende zelftesten op school.

Voor de ouders betekent dit dat we u nog niet massaal in de school willen  hebben. U mag uw kind dus nog steeds niet naar de klas brengen. Wij gaan overleggen hoe en wanneer we dit gaan veranderen. We hopen dat u hier begrip voor heeft. Dit betekent niet dat wij geen ouders in de school willen hebben. Voor de vakantie heeft de ouderraad ook wel geholpen met het versieren van de school voor carnaval. Ook de oudergesprekken  zullen we op school houden.  Het gaat alleen om het aantal ouders tegelijk in de school.

We willen u nogmaals vragen om begrip voor onze regels. De gezondheid van de collega’s en de kinderen blijft het belangrijkst.

Studiedag: vrijdag 4 maart:

Op vrijdag 4 maart hebben alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag voor de leerkrachten.

 

Studiemiddag: woensdag 9 maart

Op woensdag 9 maart hebben de kinderen allemaal om 12.00 uur vrij. De leerkrachten hebben dan een studiemiddag over close-reading.

Rapport: vrijdag 11 maart

Op vrijdag 11 maart krijgen alle kinderen hun eerste rapport voor dit schooljaar. Dit rapport is niet met de pen ingevuld, maar wordt digitaal gevuld en geprint. We hopen dat u hier zuinig op bent. Ook de kleuters ontvangen een rapport. Dit rapport is gevuld met de resultaten van de methode “Onderbouwd” en zit in dezelfde rapportomslag.

15-minutengesprekken: maandag 14 maart en donderdag 17 maart:

Op maandag 14 maart en donderdag 17 maart zijn de 15-minutengesprekken. Voor deze gesprekken worden alle ouders van groep 1 t/m 7 uitgenodigd. De kinderen van groep 5 t/m 7 moeten deze avond meekomen. Tijdens de gesprekken worden de toets uitslagen van de cito-toetsen besproken. De kinderen van groep 5 t/m 7 kunnen hun doel voor de komende periode hierop afstemmen. U krijgt binnenkort een brief waarop u uw voorkeur kunt aangeven.

Gesprekken groep 8 op dinsdag 1 maart en dinsdag 8 maart:

De oudergesprekken voor groep 8 zijn i.v.m. de aanmeldingen voor het voortgezet Onderwijs deze week en volgende week. De ouders hebben hiervoor allemaal al een uitnodiging gekregen. De kinderen mogen hierbij aanwezig zijn.

 

Aanmelden nieuwe leerlingen:

Ouders die kinderen van 2 of 3 jaar hebben kunnen zich oriënteren op een toekomstige basisschool. Er is dit schooljaar geen open dag, maar ouders mogen altijd een afspraak maken voor een rondleiding in de school.  Wanneer u mensen uit de buurt of uw kennissen- of familiekring kent die nog een kind moeten inschrijven kunt u hen wijzen op onze school.

Tevens willen we langs deze weg alle ouders die al een kind op de St. Egbertusschool hebben en nog een volgend kind hebben die twee of drie jaar is vragen om een afspraak te maken om dit kind in te schrijven. Het is voor ons belangrijk om te weten hoeveel kinderen er worden aangemeld, zodat we hier rekening mee kunnen houden met het samenstellen van de groepen voor volgend schooljaar. U kunt telefonisch een afspraak maken met de directie. (Myriam Weersink)Tel: 0546-815056

 

Verkeersveiligheid St. Egbertusschool:

Enkele jaren gelden hebben wij maatregelen getroffen voor de verkeersveiligheid voor de school. Wij merken dat het effect heeft dat wij als leerkrachten de auto’s niet meer voor de school parkeren en willen alle ouders nogmaals vragen om voor en na schooltijd niet voor de school te parkeren. Als iedereen zich aan deze regel houdt kunnen de auto’s langs de stoeprand stoppen om kinderen te laten in- en uitstappen en kan er in het midden van de straat gewoon worden gefietst of gereden. Bedankt voor uw medewerking.

 

Betaling ouderbijdrage:

Er zijn ouders die de ouderbijdrage voor hun kind(eren) voor dit schooljaar nog moeten betalen. Wij hopen dat u dit z.s.m. doet, want we willen het schoolreisje gaan boeken en hiervoor moeten we een deel aan betalen. De ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, laatste schooldag en natuurlijk het schoolreisje. U kunt de ouderbijdrage (€40,00 per kind) betalen door het geld over te maken op het rekeningnummer: NL85ABNA062.26.37.568  t.n.v. Oudercommissie Egbertusschool, onder vermelding van naam en achternaam en groep van uw kind(eren). Mocht u liever contant betalen dan kan dit alleen bij de directeur van de school (Myriam Weersink)

Mocht u problemen hebben met het betalen van de ouderbijdrage willen we u vragen om contact te leggen met de directie, zodat we een betaalregeling kunnen treffen.

St. Egbertusschool
Arendsboerweg 5
7601 BA Almelo

 

Directeur: Myriam Weersink

Telefoon: 0546 – 815 056
E-mail: egbertus@varietas.nl