Inloggen
Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders
preview
nieuwsbrief april 2022
Folder school:

Alle oudste kinderen van het gezin hebben voor de vakantie een folder meegekregen van onze school. Wij geven u deze folder als PR voor onze school. We zouden het leuk vinden dat u de folder thuis ophangt of neerzet, zodat ook andere mensen de folder zien.

 

Rapport inleveren:

Een aantal weken geleden hebben de kinderen hun eerste rapport gekregen. Dit rapport moet, voorzien van een handtekening van de ouders, op school worden ingeleverd.

Nieuwe collega:

Na de meivakantie start juf Carolien Post als leerkracht op onze school. Zij is de vervanger van juf Marleen. Marleen heeft sinds 1 februari een baan op de St. Plechelmusschool in de Lutte. Juf Carolien werkt nu op de Wereldboom in Almelo.

Juf Carolien werkt op maandag en dinsdag in groep 6. Op maandag doet ze hier de extra begeleiding en op dinsdag staat ze alleen voor de groep. Juf Bo heeft dan ICT-tijd. Op donderdag en vrijdag geeft ze les in groep 2.

Afscheid juf Monique en juf Marieke:

Op donderdag 12 mei gaan wij als team afscheid nemen van juf Monique Huisman en juf Marieke Wanschers. Beide leerkrachten hebben meer dan 25 jaar op de St. Egbertusschool gewerkt. Zij hebben allebei besloten om te stoppen met hun werk in het onderwijs. Monique en Marieke hebben ervoor gekozen om geen afscheid op school te houden.

We willen hen bedanken voor hun jarenlange inzet voor onze school en wensen ze heel veel geluk en gezondheid in de toekomst.

Donderdag 26 mei en 27 mei vrij i.v.m. Hemelvaartsdag:

Op donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei hebben de kinderen vrij i.v.m. Hemelvaartsdag.

Maandag 6 juni vrij i.v.m 2e Pinksterdag:

Op maandag 6 juni hebben alle kinderen vrij i.v.m. 2e Pinksterdag.

Fancy fair 10 juni:

Op vrijdag 10 juni houden we een fancy fair op de St. Egbertusschool. Na een aantal jaren corona vinden we het tijd om weer een keer iets gezelligs met elkaar te doen.

De kinderen hebben deze middag om 12.00 uur vrij van school, zodat wij de spullen kunnen klaar zetten. U ontvangt nog een brief met de definitieve invulling en tijden van de fancy-fair.

Schoolreisje dinsdag 14 juni:

Het schoolreisje voor de Egbertusschool is gepland op dinsdag 14 juni (staat niet op de schoolkalender) De tijden en bestemming worden in een andere brief bekend gemaakt.

Studiedag woensdag 15 juni:

Op woensdag 15 juni hebben de leerlingen vrij. De leerkrachten hebben dan een studiedag.

 

Inschrijven nieuwe leerlingen:

We willen langs deze weg alle ouders die al een kind op de St. Egbertusschool hebben en nog een volgend kind hebben die twee of drie jaar is vragen om een afspraak te maken om dit kind in te schrijven. Het is voor ons belangrijk om te weten hoeveel kinderen er worden aangemeld, zodat we hier rekening mee kunnen houden met het samenstellen van de groepen voor volgend schooljaar. U kunt telefonisch een afspraak maken met de directie. Tel: 0546-815056

Betaling ouderbijdrage:

Er zijn nog ouders die de ouderbijdrage moeten betalen. Dit kan door geld (€40,00) over te maken op het rekeningnummer: NL85ABNA062.26.37.568  t.n.v. Oudercommissie Egbertusschool, onder vermelding van naam en achternaam en groep van uw kind(eren). 

Mocht u problemen hebben met het betalen van de ouderbijdrage willen we u vragen om contact te leggen met de directie, zodat we een betaalregeling kunnen treffen.

 

St. Egbertusschool
Arendsboerweg 5
7601 BA Almelo

 

Directeur: Myriam Weersink

Telefoon: 0546 – 815 056
E-mail: egbertus@varietas.nl