Inloggen
Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders Het communicatieplatform voor scholen, leerlingen en ouders
preview
nieuwsbrief augustus 2022
Halen en brengen van de kinderen:

De poorten en voordeur gaan om 8.15 uur open en hier staat iemand van de school.

De kleuters (groep 1 en 2) gaan via het kleuterplein naar binnen en komen ook via dit plein weer naar buiten. De ouders mogen ’s middags op het kleuterplein wachten. Hier komen de juffen met de kinderen naar buiten.

We willen u vragen om niet voor de ramen van de lokalen te gaan staan. Hierdoor worden de kinderen erg onrustig! Kom ook niet te vroeg op het plein!

De kinderen van de groepen 3 en groep 4 mogen door de voordeur naar binnen. Zij gaan ’s middags ook door deze deur naar buiten. De ouders kunnen dus voor de school wachten.

De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan via het grote plein naar binnen en komen ook via dit plein weer naar buiten.

Op tijd op school

De poorten/deuren gaan om 8.15 uur open en wij willen om 8.30 uur beginnen met de lessen. Wij willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school aanwezig is.

Fietsenstalling

Kinderen die met de fiets op school komen mogen hun fiets in de fietsenstalling achter de school zetten. De kleuters gaan via het kleuterplein naar de fietsenstalling en de kinderen van de andere groepen gaan via het grote plein.

Verkeersveiligheid rond de school:

Een aantal jaren terug zijn we bezig geweest met de verkeersveiligheid rond de school. Hier zijn een aantal regels uit ontstaan. Hieronder staan ze nog even kort op een rijtje:

  1. De ouders en collega’s parkeren de auto niet voor de school. Deze strook is ervoor om de kinderen te laten in- en uitstappen! (kiss en ride strook)
  2. De kinderen van groep 1 en 2 gaan door de kleine poort naar huis. Deze ouders kunnen hier wachten.
  3. De kinderen van groep 3 en groep 4 gaan door de voordeur naar huis. Deze ouders kunnen hier wachten op hun kind.

 

Gouden weken

Gisteren zijn de gouden weken gestart. De gouden vlaggetjes hangen weer in de school. Tijdens deze weken besteden we extra aandacht aan groepsvorming en de regels in de groep/school. De lessen zullen de eerste weken dus iets vaker worden onderbroken voor een leuk spelletje of een andere activiteit.

Gym

De kinderen hebben ook dit schooljaar weer twee keer in de week gym van een vakleerkracht van het sportbedrijf Almelo. Onze gymleerkracht heet Kai Wesselink. Kai geeft op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag les op onze school. Op de dagen dat de kinderen gym hebben, verwachten we dat alle kinderen van groep 3 t/m 8 een gymtas bij zich hebben met gymkleding (broekje en shirt/ gympakje) en gymschoenen. De kleuters hoeven alleen hun gymschoenen aan te trekken (moeten worden ingeleverd op school)

Gymrooster

Maandag en woensdag:                    groep 1, groep 2  en groep 3a en groep 3b

Dinsdag en vrijdag:                            groep 4, groepen 5, groep 6, groep 7 en groep 8.

Informatieochtend groep 1 en 2 op dinsdag 6 september:

Dit schooljaar is er aan het begin van het schooljaar weer een informatieochtend voor de ouders van de kleutergroepen. Tijdens deze ochtend kunt u kennis maken met de leerkracht van uw kind en zal er verteld worden wat er allemaal op school gebeurt. Ook zullen de leerkrachten de specifieke kenmerken voor dit schooljaar met u bespreken. Tevens is dit de eerste ochtend waarop u als ouder vragen aan de leerkracht kunt stellen. Het is niet de bedoeling dat er over individuele leerlingen wordt gesproken. De informatieochtend voor de groepen 1 en 2 voor dit schooljaar staat gepland op Dinsdag 6 september om 8.30 uur. De kinderen worden op dit tijdstip meegenomen door juf Rita (de IB-er) en juf Myriam (de directeur). We verwachten dat er zoveel mogelijk ouders bij de informatieochtend aanwezig zullen zijn.

Schoolfotograaf donderdag 8 september:

Volgende week donderdag (8 september) komt de schoolfotograaf op school. Alle kinderen komen dan op de foto en er worden groepsfoto’s gemaakt. U ontvangt nog een andere mail/brief over het maken van de broer/zus foto’s.

Oudergesprekken maandag 12 september en donderdag 15 september:

Op maandag 12 september en donderdag 15 september zijn er 15-minutengesprekken met alle ouders van de school. De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn bij deze gesprekken aanwezig. Zij gaan dan namelijk een doel stellen voor de komende periode. De ouders van groep 1 t/m 4 komen zonder kind op school. Zij hebben een omgekeerd oudergesprek. U ontvangt nog een brief met een uitnodiging voor deze avond.

Studiedag dinsdag 27 september:

De eerste studiedag voor dit schooljaar staat gepland op dinsdag 27 september. Alle leerlingen hebben deze dag vrij.

Betaling ouderbijdrage:

Ook dit schooljaar willen wij alle ouders weer vragen om de ouderbijdrage voor uw kind te betalen. De ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, laatste schooldag en natuurlijk het schoolreisje. U kunt de ouderbijdrage (€40,00 per kind) betalen door het geld over te maken op het rekeningnummer: NL85ABNA062.26.37.568  t.n.v. Oudercommissie Egbertusschool, onder vermelding van naam en achternaam en groep van uw kind(eren). Mocht u liever contant betalen dan kan dit alleen bij de directeur van de school (Myriam Weersink)

Mocht u problemen hebben met het betalen van de ouderbijdrage willen we u vragen om contact te leggen met de directie, zodat we een betaalregeling kunnen treffen. U kunt geen gebruik meer maken van het jeugdfonds/ stichting leergeld.

 

Kamp groep 8:

De kinderen van groep 8 gaan van woensdag 21 september t/m vrijdag 23 september op kamp. Ze gaan naar “De Bovenberg” in Markelo. De leerkrachten die meegaan als begeleiding zijn: Juf Ester, juf Judith (de leerkrachten van groep 8 en juf Marloes en juf Jorieke (zij hebben twee schooljaren les gegeven aan deze groep en vinden het erg leuk om mee te gaan)

Eigen bijdrage kamp groep 8:

Zoals hierboven beschreven gaan de kinderen van groep 8 drie dagen op kamp. Voor dit kamp vragen wij een ouderbijdrage van € 45,00. De rest van de kosten van het kamp worden betaald door de oudercommissie. Dit geld staat los van de ouderbijdrage. Het kampgeld kan betaald worden aan de leerkrachten van groep 8. U ontvangt nog een brief van de leerkrachten, maar dan weet u vast waar u rekening mee moet houden.

 

 

St. Egbertusschool
Arendsboerweg 5
7601 BA Almelo

 

Directeur: Myriam Weersink

Telefoon: 0546 – 815 056
E-mail: egbertus@varietas.nl