Stichting Quo Vadis

De St. Egbertusschool behoort tot Stichting Quo Vadis. Stichting Quo Vadis is het bevoegd gezag van twintig scholen voor interconfessioneel, katholiek en protestants-christelijk onderwijs. De stichting is voortgekomen uit de schoolbesturen voor katholiek en protestants-christelijk onderwijs te Almelo en Deventer en is per 1 januari 2004 van start gegaan. Meer dan 600 medewerkers zijn voor de stichting werkzaam op de scholen voor primair onderwijs in Almelo, Deventer, Gorssel, Joppe en Vriezenveen. In totaal bezoeken ruim 5000 leerlingen een school van stichting Quo Vadis.

 

Het strategisch beleidsplan 2014-2018 draagt de titel “Jongleren met Talenten”. Jongleren is vertrouwen geven en vertrouwen krijgen. Jongleren maak je je eigen door het te doen en van je fouten te leren.

 

Missie Quo Vadis: Ieder kind de best mogelijke basis bieden voor de toekomst.

 

De volgende kernwaarden staan centraal:

 

Vakbekwaam; meer dan het gewone.

  • Medewerkers van Quo Vadis werken voortdurend aan professionalisering.

Samenwerking en verbinding.

  • Medewerkers van Quo Vadis weten zich met elkaar en samen met de ouders verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Doelgericht.

  • Medewerkers stellen prioriteiten en stemmen met elkaar af om ambities te verwezenlijken.
     

Visie: De maatschappij verandert razendsnel. Allerlei ontwikkelingen maken de wereld sneller en kleiner. Er zijn geen vreemde landen of volken meer en mensen worden steeds individualistischer. Velen leven in de waan van de dag en nemen weinig tijd voor bezinning.

 

Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor elkaar en de wereld waarin we leven. Wij nemen deze verantwoordelijkheid door de kinderen van vandaag, de volwassenen van morgen, goed voor te bereiden op de wereld van morgen waarbij we worden geïnspireerd door Jezus Christus.

 

Het bestuur van Quo Vadis vindt het belangrijk om ouders en leerkrachten te betrekken bij de besluitvorming rond thema’s onderwijs, kwaliteit en innovatie. Dit gebeurt door inspraak in het directieberaad, de medezeggenschapsraad en diverse commissies.

 

Zie voor verdere informatie de website: www.stichtingquovadis.nl

 

De dagelijkse leiding is in handen van Het College van Bestuur.

 

Het postadres van de stichting is:

Stichting Quo Vadis

Postbus 256

7400 AG Deventer

 

Het bezoekadres van de stichting is:

Bosanemoon 30

7422 AG Deventer

Agenda
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren