St. Egbertusschool
Home>Schoolgids>Algemeen

Aannamebeleid en inschrijfprocedure

Uitgangspunt: In principe is elk kind welkom, waarvan de ouders de grondslag van de school respecteren en waarvan de begeleiding binnen onze doelstellingen en mogelijkheden ligt. De school kent echter als geen ander haar kwaliteiten en mogelijkheden en is niet

Lees verder >

Actief burgerschap en sociale integratie

Op 1 februari 2006 trad de bepaling in werking die aan scholen de opdracht geeft het actief burgerschap en de sociale integratie van leerlingen te bevorderen. Deze bepaling is ook terug te vinden in de kerndoelen voor het basisonderwijs. Naast

Lees verder >

Doorgaande lijn

De doorgaande lijn in de groepen 1 t/m 4 Alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar ontwikkelen zich vooral door spelactiviteiten. Niet alleen omdat spel leuk en gezellig is, maar omdat het pure noodzaak is. Door te

Lees verder >

Gebruiksvoorwaarden app en website

Als u berichten, reacties en/of afbeeldingen plaatst binnen de App of website, is het niet toegestaan om illegale, aanstootgevende of anderszins kwetsende inhoud te gebruiken. Bij het plaatsen van foto’s dient u daarvoor bovendien toestemming van de personen op de

Lees verder >

Groepssamenstelling

Op onze school zitten de kinderen gegroepeerd volgens het jaarklassensysteem. Dat betekent, dat het kind een jaar lang bij dezelfde leerkracht(en) zit. Bij het samenstellen van de groepen en het inzetten van de leerkrachten streven we ernaar om zo evenwichtig

Lees verder >

Inspectie

Dagelijks bereiken de inspectiekantoren vele telefoontjes van ouders, leerlingen en andere onderwijsconsumenten met vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder. Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht alle vragen bij een  “loket” binnen

Lees verder >

Klachtenprocedure

Inleiding Ouders en directie van de school hebben behoefte aan een stappenplan voor een goede communicatie. Bij dit stappenplan staat voorop dat het belang van de school, het belang van de kinderen en van de ouders een gezamenlijk belang is.

Lees verder >

Leerstof en methodeaanbod

Tijdsindeling: Leerjaar 1 2 3 4 5 6 7 8 Leeftijdindicatie 4/5 jr: 5/6 jr: 6/7 jr: 7/8 jr: 8/9 jr: 9/10 jr: 10/11 jr: 11/12 jr Lichamelijke opvoeding     1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 Taal/Spelling 6:00:00 6:00:00

Lees verder >

Ouders

Ouderbetrokkenheid: We proberen ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het onderwijs van hun kind. Dit begint al met een uitgebreide rondleiding als u voor het eerst uw kind komt aanmelden, zodat u goed op de hoogte bent van wat u

Lees verder >

Rapportage aan de ouders

Rapporten: Op de St. Egbertusschool krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 twee keer per schooljaar een rapport. De kleutergroepen hebben op deze locatie een map waarin werkjes e.d. bewaard worden. Deze map gaat ook twee keer per schooljaar

Lees verder >

Schoolgids

U kunt (zodra de schoolgids klaar is) hier uw schoolgids bekijken. Uiteraard staan alle punten in de schoolgids ook op onze website.

Lees verder >