St. Egbertusschool
Home>Schoolgids>Algemeen>Actief burgerschap en sociale integratie

Actief burgerschap en sociale integratie

Op 1 februari 2006 trad de bepaling in werking die aan scholen de opdracht geeft het actief burgerschap en de sociale integratie van leerlingen te bevorderen. Deze bepaling is ook terug te vinden in de kerndoelen voor het basisonderwijs. Naast het belang van een goede beheersing van de Nederlandse taal, voor deelname aan de maatschappij, bevatten de kerndoelen ook allerlei onderwerpen die hiervoor van belang zijn.

We vinden het bij ons op school belangrijk dat leerlingen zich gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. Tevens vinden we het belangrijk dat ze respectvol omgaan met verschillen in geloof, religie en opvattingen van andere mensen. Ook is het van belang om zorg te dragen voor lichamelijke en psychische gezondheid van hun zelf en de ander. Tevens dienen ze zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument oog te hebben voor het individu.

Als school zijn we op een breed terrein bezig om bovenstaande in praktijk te brengen en komt dit terug in veel lessen om bovenstaande te bewerkstelligen.

We gebruiken hiervoor geen aparte methode maar laten dit dagelijks terugkeren tijdens veel vakgebieden:

 • In alle verkeerslessen die in groep 8 uitmonden in een schriftelijk en praktisch verkeersexamen.
 • Elke 2 jaar hebben we het project Street Wise waarin leerlingen van de hele school een dagdeel praktisch met allerlei verkeerssituaties leren om te gaan.
 • De sova-methode “Leefstijl”
 • De gymlessen.
 • Gesprekken die dagelijks plaatsvinden over hoe om te gaan met elkaar.
 • In school-tv-lessen zoals het tv-weekjournaal, huisje, boompje, beestje, nieuws uit de natuur.
 • Methode Trefwoord
 • In leskisten van onder andere Natuur en Milieu en GGD.
 • Toepassen van het pestprotocol.
 • Sociale Vaardigheidstraining.
 • In de methode “Onderbouwd”
 • Voorlichting en presentaties in de bovenbouw van bijvoorbeeld de jeugdagent en de GGD.
 • Carnaval