St. Egbertusschool
Home>Schoolgids>Algemeen>Doorgaande lijn

Doorgaande lijn

De doorgaande lijn in de groepen 1 t/m 4

Alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar ontwikkelen zich vooral door spelactiviteiten. Niet alleen omdat spel leuk en gezellig is, maar omdat het pure noodzaak is. Door te spelen, leren de kinderen namelijk hoe de wereld in elkaar zit. Ze doen daarbij de ervaringen op, die ze nodig hebben om te kunnen leren lezen, rekenen en schrijven. Daarbij zoeken we een goede verhouding tussen spelen en leren.

We vinden het belangrijk dat de overgang naar groep 3 zo soepel mogelijk verloopt. Dit houdt in dat de kinderen vanaf groep 1 al worden gestimuleerd om zelfstandig keuzes te maken. Ze kiezen zelf wanneer ze verplichte werkjes willen doen. In groep 3 en deels ook in groep 4 zult u, wanneer de ruimte hiervoor aanwezig is, speel- en werkhoeken vinden. Zoals u zich wellicht voor kunt stellen wordt er van de kinderen een steeds grotere mate van zelfstandigheid verwacht. We zijn daarom door de hele school bezig met het onderwerp zelfstandig werken, verantwoordelijkheid nemen en de regie voeren over je eigen leerproces.

De doorgaande lijn in de groepen 5 t/m 8

Vanaf groep 3 werken wij op school volgens het BHV-model. Dat betekent, dat de leerstof is ingedeeld in Basisstof, Herhalingsstof en Verrijkingsstof. Basisstof is de stof, die elke leerling moet doorlopen en gaan beheersen. Herhalingsstof is bedoeld om de leerstof goed te leren beheersen. Verrijkingsstof prikkelt de kinderen om net even iets meer te presteren, dan alleen de basisstof. Regelmatig volgt er een toets. Hiermee kan de leerkracht zien of de basisstof beheerst wordt en of de leerling verder kan gaan. Wanneer hieruit blijkt, dat er nog problemen zijn, dan volgt er een stukje extra instructie en herhaling van de niet beheerste stof. Leerlingen, die de stof al wel beheersen, gaan dan verder met de verrijkingsstof totdat de andere leerlingen ook weer aangesloten zijn. Natuurlijk wacht de leerkracht niet tot het moment van toetsen. Tijdens het inoefenen wordt al zoveel mogelijk geholpen. Als een leerling toch nog problemen houdt, wordt er op een andere manier aandacht aan hem besteed. Soms individueel, soms groepsgewijs, in of buiten de klas. In de hogere groepen krijgen de leerlingen af en toe huiswerk. Dit huiswerk is onder te verdelen in:

  • extra oefenen, als de stof niet helemaal begrepen is of er door ziekte een deel van de stof is gemist.
  • leerwerk voor toetsen en spreekbeurten.

We geven geen lesboeken mee. Wel kopieën daarvan als dat nodig is. Op school krijgen de kinderen tijd om dit “huiswerk”  te leren, maar voor veel kinderen is meenemen naar huis “spannend”, noodzakelijk en resultaat verhogend.