St. Egbertusschool
Home>Schoolgids>Algemeen>Groepssamenstelling

Groepssamenstelling

Op onze school zitten de kinderen gegroepeerd volgens het jaarklassensysteem. Dat betekent, dat het kind een jaar lang bij dezelfde leerkracht(en) zit. Bij het samenstellen van de groepen en het inzetten van de leerkrachten streven we ernaar om zo evenwichtig mogelijke groepen te maken.

De groepssamenstelling wordt elk jaar zeer zorgvuldig gemaakt na overleg met groepsleerkrachten, interne begeleiding en directie. Bij deze samenstelling wordt er o.a. rekening gehouden met de groepsgrootte en de hoeveelheid zorg die leerlingen nodig hebben. Ook streven we ernaar om de onderbouwgroepen zo klein mogelijk te houden. De groepssamenstelling wordt voorgelegd aan het ouderdeel van de MR voor advies. De uiteindelijke beslissing wordt als bindend beschouwd.