St. Egbertusschool
Home>Schoolgids>De zorg voor de leerlingen

Jeugdgezondheidszorg en GGD

Gezond opgroeien en een goede ontwikkeling zijn belangrijk voor kinderen. Wij, Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Regio Twente, helpen u hier graag bij. In de basisschoolperiode komen wij op school in groep 2 en 7 voor een preventief gezondheidsonderzoek. Wij

Lees verder >

Leerlingenzorg

Meerdere keren per jaar controleren we klassikaal en groepsgewijs de vorderingen van de kinderen op gebied van Motoriek, Begrippen, Rekenen, Spelling, Technisch lezen en Begrijpend lezen door middel van een toets. Ook wordt in de gaten gehouden of de kinderen

Lees verder >

Samenwerkingsverband

De St. Egbertusschool is onderdeel van SWV Twente Noord. Binnen dit SWV werken alle (S)Bao-scholen van alle basisschoolbesturen en de SO-scholen cluster 3 en 4 in deze regio samen. De samenwerking vindt plaats met als doel uitvoering te geven aan

Lees verder >

Voortgezet onderwijs

Na groep 8 gaan de kinderen naar het Voortgezet Onderwijs. Ze hebben de keuze uit vele scholen. Wij proberen hen en hun ouders bij die keuze te helpen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Op de ouderavond bij de start van

Lees verder >