St. Egbertusschool

Samenwerkingsverband

De St. Egbertusschool is onderdeel van SWV Twente Noord. Binnen dit SWV werken alle (S)Bao-scholen van alle basisschoolbesturen en de SO-scholen cluster 3 en 4 in deze regio samen. De samenwerking vindt plaats met als doel uitvoering te geven aan de wet op Passend Onderwijs. Het SWV is georganiseerd in afdelingen. Iedere afdeling heeft een eigen afdelingscoördinator. Deze coördinator is binnen de afdeling een eerste aanspreekpunt namens het SWV.

Het SWV ondersteunt scholen met de inzet van specifieke expertise. Hiertoe is het Expertise & Deskundigencentrum ingericht met deskundigen op het gebied van cluster 3 en 4. Dit E&D biedt o.a. ambulante begeleiding.

Ook geeft het SWV toelaatbaarheidsverklaringen af voor het speciaal (basis) onderwijs [S(B)O]. Deze toelaatbaarheidsverklaringen worden voorbereid in het Schoolondersteuningsteam (SOT). Er wordt dan een HIA gepland, onder begeleiding van een trajectbegeleider van het SWV. Ouders worden bij dit overleg in de HIA als overlegpartner betrokken.

Indien ouders en/of school het niet eens zijn met een beslissing over de toelaatbaarheid tot het S(B)O, dan kan een bezwaar ingediend worden bij de adviescommissie van het SWV. Over de bereikbaarheid van deze commissie en de bezwaarprocedure is informatie te vinden op de website van het Samenwerkingsverband. Op deze website is ook andere informatie over Passend Onderwijs en het SWV te vinden.

 

Contactinformatie van het SWV:

Kees Hendriks, directeur SWV Twente Noord

Samenwerkingsverband Twente Noord
Postbus 15

7670 AA Vriezenveen

Website: www.swv-twentenoord.nl

Mail: directie@swv-twentenoord.nl