St. Egbertusschool

Nawoord

Hoewel deze schoolgids met zorg is samengesteld zijn we ons ervan bewust dat er zaken in kunnen staan die niet stroken met de werkelijkheid door welke oorzaak dan ook. We hebben geprobeerd om zo actueel mogelijk alles hierin te beschrijven.

Mochten er zich mutaties voordoen die voor u van belang zijn, dan zullen we u dit zoveel mogelijk laten weten via de maandelijkse nieuwsbrief. Ook verwijzen we u naar de informatie die staat in de kalender die u in het begin van het schooljaar heeft gekregen.

Mocht u hier vragen en/of opmerkingen over hebben dan kunt u zich natuurlijk vervoegen bij de leerkracht van uw kind en/of bij de directie.

 

Namens de St. Egbertusschool.

Myriam Weersink