St. Egbertusschool
Home>Schoolgids>Over ons

De veilige school

Naast de school- en klassenregels zijn er ook afspraken gemaakt door het team van de St. Egbertusschool. Doel van deze afspraken is om in en rond de school een veilig schoolklimaat te bevorderen. De uitgangspunten voor deze afspraken zijn: De

Lees verder >

Het team

Op de St. Egbertusschool werken de volgende mensen: De groepsleerkracht Begeleidt de kinderen tijdens het leerproces in de groep. De locatieleider (Myriam Weersink) Draagt zorg voor een goed functioneren van de school. Interne begeleider (Rita Maathuis): Is verantwoordelijk voor de

Lees verder >

Leerkracht in ontwikkeling

Beleid ten aanzien van vervanging bij ziekte, studieverlof, scholing e.d.: Zoals op andere scholen ook het geval is hebben we bij ons ook te maken met meerdere leerkrachten voor een groep. Ook hebben sommige leerkrachten meerdere taken naast de verantwoordelijkheid

Lees verder >

Pedagogisch klimaat

Zoals u eerder heeft kunnen lezen staan onze kernwaarden veiligheid, groei, plezier en respect centraal in ons onderwijs. Een kind komt pas tot ontwikkeling als een kind zich veilig voelt. Net als ‘gewone’ vakken als taal, rekenen en verkeer enzovoorts

Lees verder >

Stichting LeerKRACHT

‘Elke dag samen een beetje beter!’ De schoolleiding en leerkrachten gaan wekelijks in gesprek om de doelen van het onderwijs en verbeteracties te bespreken.  Leraren leren zo van elkaar en innoveren samen het onderwijs. Leerkrachten denken na, zijn ook eigenaar

Lees verder >

Visie en missie

De St. Egbertusschool een katholieke basisschool waar kinderen van elk geloof welkom zijn. Wij zijn een school waar leerkrachten hun werk niet alleen als hun werk zien, maar ook betrokkenheid en klantvriendelijkheid uitstralen naar leerlingen en ouders op een respectvolle

Lees verder >