St. Egbertusschool
Home>Schoolgids>Over ons>Leerkracht in ontwikkeling

Leerkracht in ontwikkeling

Beleid ten aanzien van vervanging bij ziekte, studieverlof, scholing e.d.:

Zoals op andere scholen ook het geval is hebben we bij ons ook te maken met meerdere leerkrachten voor een groep. Ook hebben sommige leerkrachten meerdere taken naast de verantwoordelijkheid voor een groep. Hier kunnen ze uren voor vrij zijn geroosterd. We proberen het zo te regelen dat er niet meer dan twee leerkrachten de verantwoordelijkheid voor een groep hebben. Een enkele keer komt het voor dat een groep extra ondersteuning heeft en ze te maken kunnen krijgen met drie personen. De leerkrachten die samen een duobaan hebben, hebben duidelijke afspraken gemaakt over de verdeling van de taken. Ook maken ze gebruik van de klassenmap, waarin allerlei bijzonderheden worden genoteerd. Rapporten worden gezamenlijk gemaakt en op ouderavonden zijn beiden aanwezig. Bij ziekte of afwezigheid wordt in eerste instantie de vaste collega benaderd om in te vallen. Lukt dit niet, dan krijgen we een vervanger toegewezen uit de vervangerspoule. Ons streven is wel om hier leerkrachten voor in te zetten die reeds bekend zijn met onze school.

Scholing en ontwikkeling:

Om het onderwijs te verbeteren worden er jaarlijks studiemomenten voor het team ingeroosterd. Deze sluiten zoveel mogelijk aan op de ontwikkeling van de school en zullen in veel gevallen buiten schooluren plaatsvinden. Voor iedere school is er een budget voor het volgen van cursussen. Jaarlijks wordt er een scholingsplan opgesteld, waarin wordt aangegeven aan welke scholingsactiviteiten het team en individuele leerkrachten zullen deelnemen. Het komende jaar zijn we als team bezig met het laatste jaar van B64all. Dit scholingstraject is vooral gericht op het gedrag van leerkrachten, ouders en kinderen. Tevens zijn we gestart met Stichting LeerKRACHT.

De stem van de leerling:

Leerlingen vormen een inspiratiebron voor verbetering. De leerkracht heeft veel gesprekken met leerlingen om zijn/haar onderwijs te verbeteren en te luisteren wat er speelt bij een leerling. Daarnaast organiseren we dit schooljaar op De St. Egbertusschool twee keer per jaar een leerlingarena. De leerlingen zitten dan in een kring. De leerkrachten zitten achter de leerlingen in een tweede kring. Voor de kring leerlingen staat een coach, die de leerlingen feedback vraagt over allerlei processen in de school. Bijvoorbeeld leerkrachtgedrag, zelfstandigheid en/of verantwoordelijkheid.

Samen met de leerlingen worden we elke dag een beetje beter! We nemen leerlingen serieus en dat creëert weer betrokkenheid en motivatie. Daarnaast wordt de relatie tussen de leerling en leerkracht versterkt, omdat de leerling het gevoel heeft alles te mogen zeggen.

Lesbezoeken:

De directie en Intern begeleiders zullen gedurende het jaar diverse lesbezoeken afleggen. Het gaat om bezoeken waardoor er zicht blijft op het onderwijs en de dialoog wordt aangegaan hoe het lesgeven nog meer verbeterd kan worden.