St. Egbertusschool
Home>Schoolgids>Over ons>Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

Zoals u eerder heeft kunnen lezen staan onze kernwaarden veiligheid, groei, plezier en respect centraal in ons onderwijs. Een kind komt pas tot ontwikkeling als een kind zich veilig voelt. Net als ‘gewone’ vakken als taal, rekenen en verkeer enzovoorts kun je leerlingen gewenst gedrag leren, door duidelijk en consequent te zijn in wat je van hen verwacht.  Het doel van B64all is om de leerprestaties te verbeteren door een sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

De kernprincipes die wij hanteren zijn:

 • Ontwikkel duidelijke gedragsverwachtingen
 • Communiceer en onderwijs je verwachtingen
 • Herken en bekrachtig gewenst gedrag
 • Minimaliseer de aandacht voor ongewenst gedrag
 • Wees duidelijk en consequent met de gevolgen

Wij gaan op school met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid. Daarbij gaan we uit van de normen en waarden die bij onze christelijke levensovertuiging passen:

 • Respect voor anderen
 • Begrip voor anderen als persoon
 • Rekening houden met elkaar
 • Verantwoordelijkheid nemen voor eigen en andermans spullen

We scheppen een sfeer van geborgenheid, veiligheid, openheid en gezelligheid, Daarbij vinden we het belangrijk dat er orde, rust en regelmaat heerst. We stimuleren de kinderen om positief met elkaar en hun omgeving om te gaan. We leren de kinderen samen te werken, samen te spelen en elkaar  te helpen in groepsverband. In ons dagelijks omgaan met de leerlingen proberen we op elk moment het sociale en emotionele welbevinden van kinderen te bevorderen. We refereren hierbij aan de lessen van “Leefstijl” die in de gehele school worden gegeven. Ook tijdens de identiteitslessen komen deze aspecten structureel aan de orde.

B64all:

B64all is een scholingstraject van 4 dagen per jaar gedurende 3 of 4 jaar. Het traject staat onder leiding van 1 docent die vanuit ons samenwerkingsverband ons schoolteam begeleidt.

Hoofddoel is: basisondersteuning t.g.v. een krachtig pedagogisch klimaat op elke basisschool.

Uitgangspunt is: “Goed gedrag kan je leren”

Voorwaarden hiervoor zijn schoolbrede afspraken, omgangsnormen, leerkrachtgedrag, klassenmanagement en communicatie.

Een team die een veilige, positieve en voorspelbare pedagogische leeromgeving kan scheppen die:

 • Leerling-, leerkracht- en oudervriendelijk is
 • Bevordert dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich sociaal gedragen
 • Bevordert dat leerlingen zo goed mogelijk presteren.
 • Samenwerkt met ouders en zorg.