St. Egbertusschool
Home>Schoolgids>Over ons>Stichting LeerKRACHT

Stichting LeerKRACHT

‘Elke dag samen een beetje beter!’

De schoolleiding en leerkrachten gaan wekelijks in gesprek om de doelen van het onderwijs en verbeteracties te bespreken.  Leraren leren zo van elkaar en innoveren samen het onderwijs. Leerkrachten denken na, zijn ook eigenaar van het leerproces. Leerkrachten stellen wekelijks gezamenlijke doelen op die zij vastleggen op het doelenbord in de teamkamer. Middelen en activiteiten die nodig zijn om deze doelen te realiseren worden gezamenlijk geformuleerd en tevens op het doelenbord genoteerd. Via een cyclisch proces worden de doelen gezamenlijk geëvalueerd (eventueel bijgesteld) en komen er nieuwe doelen bij. Deze activiteiten zijn bedoeld om open communicatie tussen leerkrachten op gang te brengen en om de gezamenlijk vastgestelde doelen te behalen. Naast het doelenbord maakt het team tevens gebruik van een jaarplanbord, waar de doelen op komen te staan die behaald dienen te worden binnen de school. Op deze manier houdt de directie goed in de gaten of aan alle jaarplandoelen gewerkt wordt. De directie zorgt er ook voor dat de doelen die gesteld worden, binnen de kaders van de schoolontwikkeling blijven. Werken met de doelen- en borgingsborden kenmerkt de wijze waarop de directie leiding geeft aan het team, namelijk met grote nadruk op de betrokkenheid en het eigenaarschap van de leerkrachten van hun eigen professionalisering. We bouwen samen aan de school en leren van en met elkaar. Zo creëren we een cultuur “van samen elke dag een beetje beter”.

Op het bord in de koffiekamer ziet u welke doelen wij met elkaar hebben afgesproken. Kijkt u gerust en vraagt u gerust naar de doelen waar we mee bezig zijn.