St. Egbertusschool
Home>Schoolgids>Praktische informatie

Gym

De kleuters gymmen in hun eigen kleding (de trui en jurk/rok wordt uitgetrokken). Zij hebben gymschoenen nodig, liefst instappers zonder veters of schoenen met klittenband, voorzien van naam. Deze blijven het hele jaar op school. Wilt u na de vakantie

Lees verder >

Organisatie

Schooltijden: Op de St. Egbertusschool hebben we het 5 gelijke dagen model. Dit houdt in dat alle dagen dezelfde begin- en eindtijd hebben. We starten om 8.30 uur en eindigen om 14.00 uur. Voor schooltijd wachten/spelen de kleuters op de

Lees verder >

Overige organisatorische zaken

Ziek melden Indien een kind ziek is , moeten de ouders dat –indien mogelijk voordat de school begint – doorgeven aan de klassenleerkracht. Deze houdt dat dan bij in de administratiemap. Als kinderen tot 9.00 uur zonder bericht afwezig zijn

Lees verder >

Schooltijden

Op de St. Egbertusschool hebben we het 5 gelijke dagen model. Dit houdt in dat alle dagen dezelfde begin- en eindtijd hebben. We starten om 8.30 uur en eindigen om 14.00 uur. Voor schooltijd wachten/spelen de kleuters op de kleuterspeelplaats

Lees verder >

Vakanties en studiedagen

Schooljaar 2018-2019 voor leerlingen en ouders Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober Kerstvakantie 22 december t/m 6 januari Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 24 februari Meivakantie 19 april t/m 5 mei (Pasen valt in deze vakantie) Hemelvaart 30 en 31 mei

Lees verder >

Verlof

Ziekteverzuim Wanneer een leerling vaker dan “gemiddeld” ziek wordt gemeld tijdens een schooljaar, is de school dit verplicht te melden aan de leerplichtambtenaar. Deze zal op zijn beurt de schoolarts consulteren en vragen contact op te nemen met het betreffende

Lees verder >

Verzekeringen

Ongevallenvoorziening:  Het bestuur van de Stichting Quo Vadis heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten voor de leerlingen, de medewerkers en de vrijwilligers van haar scholen. De verzekering is uitsluitend van toepassing op ongevallen die de leerlingen, medewerkers en vrijwilligers overkomen tijdens de

Lees verder >