St. Egbertusschool

Schooltijden

Op de St. Egbertusschool hebben we het 5 gelijke dagen model. Dit houdt in dat alle dagen dezelfde begin- en eindtijd hebben. We starten om 8.30 uur en eindigen om 14.00 uur.

Voor schooltijd wachten/spelen de kleuters op de kleuterspeelplaats en de groepen 3 t/m 8 op de grote speelplaats. Een kwartier voordat de school begint wordt er door een leerkracht toezicht gehouden op het plein. Om 8.25 uur gaat de schoolbel. De kleuters mogen dan door hun ouders naar de klas gebracht worden. De groepen 3 t/m 8 gaan rustig naar hun eigen lokaal.

Als op school bekend is, dat uw kind(eren) opgehaald worden zal de leerkracht uw kind(eren) ‘overdragen’ aan degene die de kinderen ophaalt. Op school moet bekend zijn door wie de kinderen worden opgehaald. Als de ouders zelf niet komen ophalen (incidenteel) dan moeten zij dit vooraf aan de leerkracht melden. Is het ophalen structureel in geval van BSO dan moet dit vooraf schriftelijk gemeld zijn op school. Als met uw goedvinden een jonger kind door een ouder broertje of zusje mee genomen mag worden, moet u vooraf op school melden dat u, als ouder, daarvoor de verantwoordelijkheid neemt.