St. Egbertusschool
Home>Schoolgids>Wij zijn een Quo Vadis school>Wij zijn een Quo Vadis school

Stichting Quo Vadis

De St. Egbertusschool behoort tot Stichting Quo Vadis. Stichting Quo Vadis is het bevoegd gezag van twintig scholen voor interconfessioneel, katholiek en protestants-christelijk onderwijs. De stichting is voortgekomen uit de schoolbesturen voor katholiek en protestants-christelijk onderwijs te Almelo en Deventer

Lees verder >