St. Egbertusschool
Home>Schoolgids>Voorwoord>Voorwoord directie

Voorwoord directie

Beste ouders,

Graag willen wij u onze schoolgids 2018-2019 aanbieden.

Wanneer uw zoon of dochter voor het eerst naar de basisschool gaat is dat een hele stap.

Dat is het niet alleen voor uw kind, maar ook voor u, als ouder of verzorger. U vertrouwt uw kind voor een groot deel van de dag toe aan anderen. Was het vroeger vaak vanzelfsprekend te kiezen voor de dichtstbijzijnde school, vandaag de dag zijn andere argumenten van doorslaggevend belang bij de schoolkeuze. Een basisschool wordt met zorg uitgekozen! Het zorgvuldig kiezen van een school voor uw kind(eren) kunt u met name aan de hand van de schoolgids doen. In deze schoolgids vindt u de nodige informatie over het team, de school, de leerlingen, enz. Kortom, het is een praktische gids met nuttige informatie over allerlei zaken met betrekking tot de St. Egbertusschool.

De schoolgids is geschreven om u over allerlei zaken in en rond de school te informeren. In de schoolgids beschrijven wij onze visie en de opzet van ons onderwijs, de zorg voor onze leerlingen, wat wij van onze kinderen en van u verwachten. In de schoolgids staat ook veel praktische informatie, die belangrijk is voor de dagelijkse gang van zaken op school en voor u nuttig om te weten. De schoolgids is er niet alleen voor ouders die al kinderen op onze school hebben. De schoolgids is ook bedoeld om ouders van toekomstige leerlingen een goed beeld te geven van onze school. In onze schoolgids spreken wij steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij alle volwassenen die de zorg over onze leerlingen hebben. Elk jaar wordt de schoolgids geactualiseerd, eventuele tussentijdse wijzigingen worden via de nieuwsbrief aan u doorgegeven. Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier leest en een goede indruk krijgt van de manier hoe wij op de St. Egbertusschool, vormgeven aan een belangrijke periode in het leven van uw kind(eren).

Mocht u na het lezen van deze schoolgids nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie van de school. In een persoonlijk gesprek kan dan op de vragen worden ingegaan. Naast de schoolgids en infokalender krijgt u elke maand een mededelingenblad, de zogenaamde “Nieuwsbrief”.

Alle informatie is ook te vinden op onze website: www.egbertusschool.nl

Tevens zitten we met onze school op Facebook.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de directie van de school,

Locatieleider, Myriam Weersink

 

St. Egbertusschool
Arendsboerweg 5
7601 BA Almelo
Tel: 0546-815056

E-mail: directie.egbertus@stichtingquovadis.nl