Ouders

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind en van de school. Op de St. Egbertusschool zijn veel ouders op vele manieren actief. We kunnen ons geen school meer voorstellen zonder ouderhulp. Wij willen alle ouders dan ook heel hartelijk danken voor hun inzet.

Voor incidentele ouderhulp wordt regelmatig een verzoek gedaan via de nieuwsbrief of een apart schrijven. Wanneer u in de gelegenheid bent om af en toe voor school beschikbaar te zijn als hulpouder, wordt dat door ons zéér op prijs gesteld!