Oudercommissie

Het St Egbertus heeft een actieve oudercommissie, die bestaat uit een groep ouders die de school ondersteunt bij de organisatie van het Sinterklaasfeest, de Kerst- en Paasversieringen, het schoolreisje, de luizencontrole, excursies etc. Verder werkt de Ouderraad als communicatiekanaal tussen de ouders en school en bespreken we algemene zaken met het schoolteam.

Om al deze activiteiten te kunnen bekostigen, wordt van u een jaarlijkse, vrijwillige bijdrage van € 40,00 gevraagd. Dit bedrag kunt u overmaken op de rekening van de OC:

NL85ABNA062.26.37.568 Vermeld hierbij de naam en de groep van uw kind. Wij hopen dat uw de ouderbijdrage tijdig overmaakt, zodat de oudercommissie de activiteiten kan bekostigen.

Ouders die moeite hebben om de ouderbijdrage te betalen kunnen een regeling treffen met de penningmeester om in termijnen te betalen. In sommige gevallen zijn er andere instanties die bereid zijn om dit te ondersteunen.