Reünie

Donderdag 20 juni a.s. is de reünie van de St. Egbertusschool! Schrijf deze datum vast in je agenda en geef je op!

Kunstweken

Ook dit jaar heeft de St. Egbertusschool weer meegedaan aan de Kunstweken. In iedere groep werd gekeken naar kunst en leerden de kinderen iets over een beroemde kunstenaar. Daarna hebben alle kinderen een eigen kunstwerk gemaakt. Het resultaat mag er zijn!Nationale Pannenkoekendag

Net als vorig jaar hebben we ook nu weer Nationale Pannenkoekendag gevierd met de bewoners van de Koppel. Er is gedanst, gezongen en natuurlijk zijn er pannenkoeken gegeten.

Geef een boek cadeau!

Vandaag hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een boek cadeau gekregen. Deze boeken hebben de kinderen van KEPA gekregen. Met deze actie wordt het belang van lezen extra onder de aandacht gebracht. De kinderen van groep 5 en 6 hebben het boek "Een pittig klasje" van Mirjam Oldenhave gekregen en de kinderen van groep 7 en 8 het boek "Het miljonairskind" van Ilona de Lange.

Veel leesplezier!


Carnaval

Carnaval op de St. Egbertusschool was weer een groot feest. De oudercommissie had alles weer mooi versierd en de playbackshow was een succes.

We zijn weer begonnen! 🎉

We zijn weer begonnen! 🎉 In verschillende groepen is vanmorgen geproost op het nieuwe jaar en de zilveren weken zijn begonnen. We doen in alle groepen activiteiten om te zorgen voor een fijne sfeer in de groepen en herhalen de afspraken op school.

Knutselen Kerst

🎄 Alle kinderen van onze school zijn de afgelopen weken bezig met het knutselen van een lampion voor de lampionnentocht tijdens de kerstviering. Daarnaast knutselen we in alle klassen engelen, we schrijven een wens op de engel. Deze wens gaat over hoe de kinderen een ander kunnen helpen.

Adventsviering

De tweede kaars is vandaag alweer aangestoken tijdens de tweede adventsviering. Dit jaar staan de vieringen in het teken van elkaar de weg wijzen. Iedere week knutselen verschillende groepen een engel en schrijven ze op waar zij een ander mee kunnen helpen. Dit presenteren we tijdens de vieringen. Ook zingen we liedjes (groep 8 is het kerstkoor), luisteren we naar het verhaal en steken we de kaars aan. 🕯️

Opening Kinderboekenweek

Gisteren hebben we op een feestelijke manier de Kinderboekenweek geopend. Het thema is dit jaar 'Bij mij thuis'. De hele school kwam samen in de gymzaal. Er kwamen verhuizers langs met allerlei spullen om een gezellig huis voor juf Myriam te maken. In een van de verhuisdozen zaten cadeautjes; elke klas kreeg een heel mooi (voorlees)boek. Daarna las juf Myriam nog een passend gedicht voor en er werd nog gezongen en gedanst op het liedje van Kinderen voor Kinderen. En zo is de Kinderboekenweek op een hele geslaagde manier geopend!

Schoolreisje 🚌

Vorige week zijn de groepen 0 t/m 8 op schoolreisje geweest. Groep 0 t/m 2 ging naar De Flierefluiter en groep 3 t/m 8 naar Drouwenerzand. Het was een hele leuke dag! 🎢