Opening Kinderboekenweek

Gisteren hebben we op een feestelijke manier de Kinderboekenweek geopend. Het thema is dit jaar 'Bij mij thuis'. De hele school kwam samen in de gymzaal. Er kwamen verhuizers langs met allerlei spullen om een gezellig huis voor juf Myriam te maken. In een van de verhuisdozen zaten cadeautjes; elke klas kreeg een heel mooi (voorlees)boek. Daarna las juf Myriam nog een passend gedicht voor en er werd nog gezongen en gedanst op het liedje van Kinderen voor Kinderen. En zo is de Kinderboekenweek op een hele geslaagde manier geopend!

Schoolreisje 🚌

Vorige week zijn de groepen 0 t/m 8 op schoolreisje geweest. Groep 0 t/m 2 ging naar De Flierefluiter en groep 3 t/m 8 naar Drouwenerzand. Het was een hele leuke dag! 🎢

Waterpret

Alle groepen hebben vorige week met het warme weer op het grasveld gespeeld met water. Wat een waterpret! ☀️💦

Betaling ouderbijdrage/aangepast bedrag:

Zoals u dit schooljaar al gemerkt hebt mogen/kunnen wij voor heel veel zaken een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds. Zij betalen het schoolontbijt, het schoolfruit, sommige schoolprojecten enz. Hierdoor kunnen we een deel van de kosten die voorheen gemaakt werden door de ouderraad nu onderbrengen bij het jeugdeducatiefonds.

Dit betekent dat wij de ouderbijdrage kunnen verlagen naar €20,00 per kind.

Ouders die dit schooljaar al €40,00 hebben betaald hoeven volgend schooljaar dus niet te betalen. Ouders die nog niet betaald hebben moeten dus €20,00 per kind betalen.

U kunt de ouderbijdrage (€20,00 per kind) betalen door het geld over te maken op het rekeningnummer: NL85ABNA062.26.37.568 t.n.v. Oudercommissie Egbertusschool, onder vermelding van naam en achternaam en groep van uw kind(eren). Mocht u liever contant betalen dan kan dit alleen bij de directeur van de school (Myriam Weersink). Mocht u problemen hebben met het betalen van de ouderbijdrage willen we u vragen om contact te leggen met de directie, zodat we een betaalregeling kunnen treffen.

Wij hopen dat u de €20,00 per kind z.s.m. overmaakt, want er moet een aanbetaling worden gedaan op het schoolreisje.


ouderbijdrage