Visie en missie

De St. Egbertusschool een katholieke basisschool waar kinderen van elk geloof welkom zijn. Wij zijn een school waar leerkrachten hun werk niet alleen als hun werk zien, maar ook betrokkenheid en klantvriendelijkheid uitstralen naar leerlingen en ouders op een respectvolle manier. Leerkrachten beschouwen het als een uitdaging om er te zijn voor een ieder die onze school bezoekt of er werkzaam is.

Onze school geeft aan elk kind de gelegenheid  zich uit te rusten met kennis en vaardigheden, zodat het als een waardevol mens verder kan gaan in de multiculturele samenleving, waarvan onze school een afspiegeling vormt.

Wij zien het geven van onderwijs als onderdeel van het maatschappelijk gebeuren. Zowel de maatschappij als de school zijn voortdurend aan het veranderen.

Daarom richten we ons onderwijs zo in dat kinderen voorbereid zijn op de toekomst.

We schenken in diverse lessen aandacht aan de diverse vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken, analyseren, filosoferen en andere vaardigheden gericht op de toekomstige ontwikkelingen.

De missie van onze school is:

“Samen werken aan jouw talent

in een veilige school waar je jezelf bent”

De St. Egbertusschool wil een school zijn met kwalitatief hoogstaand onderwijs in een prettige sfeer. Daarbij hechten wij veel waarde aan een brede ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind tot een zelfstandig positief kritisch denkend mens, binnen een duidelijke structuur van orde en respect voor elkaar.

Onze kernwaarden zijn:

  • Respect
  • Veiligheid
  • Groei
  • Plezier