Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van leerlingen, ouders en personeel in het overleg met de directie of het bestuur als het gaat om ontwikkelingen van het beleid. Meepraten en invloed uitoefenen op belangrijke beslissingen, voordat ze definitief worden genomen. De MR bestaat uit ouders, die de belangen van leerlingen en ouders behartigen, en uit leerkrachten, die de belangen van het personeel behartigen.

Wij kunnen u meedelen dat wij een volledige MR hebben op de St. Egbertusschool. De ouders die nu in de MR zitten zijn Ilse van Hooijdonk ( de moeder van Dylan  uit groep 3a) en Etienne Goossen (de vader van Hiliana uit groep 3a). De leerkrachten die in de MR zitten zijn: juf Annamieke Groeneveld (groep 1b) en juf Erna Eidhof (groep 1b).