St. Egbertusschool
Home>Nieuws>Rookvrij

Rookvrij

woensdag 9 januari 2019

Rookvrij

Beste ouders/ verzorgers en collega’s,

Een nieuw kalenderjaar, een nieuwe schoolregel!

De St. Egbertusschool is vanaf 1 januari 2019 “EEN ROOKVRIJE SCHOOL”.

Dit geldt dus ook voor de Peuteropvang Arendsboerweg.

Dit betekent dat er op school en in de directe omgeving van de school niet meer gerookt mag worden door collega’s, stagiaires, vrijwilligers en ouders.

Wij willen de kinderen graag het goede voorbeeld geven en gunnen ze een gezonde leeromgeving. Hier horen geen rokende mensen bij.

Wat betekent dit voor u als ouder:

* Op het pleintje bij de voordeur van de school en op de stoep voor de school (aan de kant van de school) mag niet meer gerookt worden voor, onder en na schooltijd. Dit geldt tot en met de hekken van onze school.

Wij hopen dat u deze maatregel van ons ondersteunt en samen met ons wilt werken aan een gezonde school!

Met vriendelijke groeten,

Leidsters Peuteropvang Arendsboerweg,

Team en MR St. Egbertusschool