St. Egbertusschool
Home>Nieuws>Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

woensdag 9 januari 2019

Verkeersveiligheid

Uit de ouderenquête van vorig schooljaar is gebleken dat er veel ouders aangaven dat ze de weg naar school onveilig vonden/vinden.

Wij willen na de kerstvakantie graag beginnen met een verandering/aanpassing. Dit is een afspraak die we met u als ouders willen maken om te kijken of het effect heeft.

De maatregel houdt het volgende in:

1. Na de kerstvakantie parkeren de collega’s de auto’s niet meer voor de school, maar elders in de wijk. Hierdoor ontstaat er aan de rechterkant van de straat ruimte om ’s morgens te stoppen en de kinderen uit te laten. (niet parkeren)

2. De ouders parkeren de auto’s ‘s morgens en ’s middags niet voor de school, maar gebruiken deze plekken alleen om de kinderen uit- of in te laten stappen. Er staan mensen van school om dit te controleren.

3. We gaan zoveel mogelijk kinderen vragen om met de fiets of nog beter lopend naar school te komen. Hier gaan we in de klas over praten.

4. De ouders proberen zoveel mogelijk de kinderen lopend of op de fiets naar school te brengen.

Kortom: Het gedrag van onze eigen leerkrachten, ouders en leerlingen veroorzaakt de chaos voor de school. Dit kunnen we alleen verhelpen/ oplossen door ons eigen gedrag aan te passen. Wij zijn bereid een begin te maken en we hopen dat u ons hierbij helpt door ook het goede voorbeeld te geven. Het is allemaal in het belang van onze leerlingen en uw kinderen. We hopen op een positief resultaat.

Met vriendelijke groeten,

Team en MR St. Egbertusschool